Friheden ligger i at acceptere og give slip – Del 4