Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:30

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

KRAP Certificering

Få kvalitetsstempel på jeres KRAP-tilgang som noget nyt tilbyder PsykologCentret i Viborg & Skive nu mulighed for certificering i KRAP.

KRAP Jylland

Vi skræddersyr dette rådgivningstilbud specielt til dig.

Certificeringen betyder synliggørelse og dokumentation af pædagogik og metoder samt rådgivning og anbefalinger i forhold til det videre arbejde mod udvikling af god pædagogik.

Man kan som institution, afdeling, skole, daginstitution, opholdssted, forvaltning mm opnå certificering i KRAP.

Certificeringsmodellen er udviklet i tæt samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll consulting og den er overordnet et redskab til at vurdere, i hvor høj grad den enkelte institution anvender KRAP på hensigtsmæssig vis og med den nødvendige kvalitet i tilbuddet.

Kvalitetsstempel og synliggørelse
KRAP-Certificering er et tydeligt kvalitetsstempel, da det er ensbetydende med en synlig anerkendelse af en kvalitetspræget anvendelse af KRAP-tilgangen, da det ud fra en række nærmere definerede kriterier vil blive belyst, om I, på jeres institution, arbejder hensigtsmæssigt med KRAP.

Yderligere vil certificering også kunne bidrage til at synliggøre såvel de områder, hvor I som tilbud fuldt ud har implementeret KRAP såvel som de områder, hvor der måske er mulighed for udvikling.

Certificeringen kommer nemlig hele vejen rundt om såvel strategi, ledelse, synliggørelse af KRAP, menneskesyn, metoder, organisation, arbejdskultur, kompetencer og redskaber.

Organisatorisk indblik
Dermed kan den vurdering, der sker gennem en certificering, også tjene som konstruktiv information og beslutningsgrundlag for tilbuddets leder med henblik på en udvikling af indsatsen.

Som leder kan du med en certificering træffe organisatoriske beslutninger, der målretter jeres implementering, anvendelse og udvikling af KRAP som fundament.

Certificeringen vil samlet løbe over cirka tre måneder, og I skal forvente at anvende 15-17 timer i løbet af processen.

Certificeringen består af følgende trin

  1. Opstartsmøde: I præsenteres for modellen og den proces, der kommer til at foregå.
  2. Selvrapportering: På opstartsmødet får I udleveret en oversigt over, hvilke dokumenter der skal indsendes til os før vores besøg (trin tre).
  3. Heldagsbesøg hos jer: Her interviewer vi såvel leder som nogle medarbejdere om, hvordan KRAP danner grundlag og anvendes i daglig praksis.
  4. Overleveringsmøde: På baggrund af selvrapportering og besøget udarbejdes en rapport. Heri kommer konkrete anbefalinger, der præsenteres for jer til overleveringsmødet.
  5. Udviklingsarbejde: Efter overleveringsmødet kan I påbegynde/fastholde målrettet udviklingsarbejde på baggrund af certificeringen.

KRAP team

Find din specialist og læs mere om hvordan de kan hjælpe dig

Maria Metner
Maria Metner
Partner og Aut. Psykolog
Birgitte Holm Davidsen
Birgitte Holm Davidsen
Drift og HR direktør