Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

KRAP omsorg og demens

KRAP omsorg og demens er uddannelsen, der forener virksom praksisnær teori og metode. Vi tilbyder at tilrettelægge og skræddersy uddannelsen, hvor vi planlægger både dage og forløb, der stemmer overens med jeres specifikke ønsker og behov.

KRAP omsorg og demens er uddannelsen, der forener virksom praksisnær teori og metode.
Formålet med uddannelsen er at give fag- og omsorgspersoner værktøjer og redskaber til at skabe større trivsel og livsglæde i hverdagen hos mennesker med demens.

Målgruppen er:

 • Sygeplejersker
 • Terapeuter
 • Ledere
 • Pædagoger
 • Pædagogisk personale
 • Medarbejdere med særlig interesse for demensområdet

Uddannelsen er skræddersyet fra 1-12 dages varighed ud fra
organisationens behov.

Det er muligt at bestille et forløb til kommuner, og gennemføre det lokalt. Der skal påregnes hjemmeopgaver relateret til egen praksis.
Uddannelsen afsluttes med idéer til implementering af KRAP omsorg og demens i hverdagen.

Resultaterne skabes, når vi tager udgangspunkt i det, der virker

Denne erkendelse er udgangspunktet for den integrerede og evidensbaserede pædagogiske tilgang, KRAP.

KRAP giver indsigt gennem metoder og redskaber, der sikrer, at det i praksis er muligt at arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn.

Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder, som KRAP tilbyder, er det således muligt at bibringe mennesker større livskvalitet og få personalets personlige kompetencer og flere og nye refleksionsmuligheder i spil i dagligdagen. Gennem KRAP’s menneskesyn opnås viden, refleksion, og nye handlemuligheder ved anvendelse af KRAP’s solide værktøjskasse.

Fag- og omsorgspersoner får viden og vil kunne bruge konkrete værktøjer
til at arbejde ud fra KRAP tilgangen i samarbejdet med såvel mennesket med demens og dennes pårørende som i samarbejdet med hinanden i dagligdagen.

Fokus på ressourcer og potentialer

I følge KRAP’s tanke er det helt afgørende, at man ikke fokuserer ’negativt’ på ’det, der er galt’, men i stedet for flytter fokus over på det, som befordrer og skaber trivsel, nærvær og støtte til borgere med demens.

Det vil med andre ord sige, at KRAP zoomer helt ind på de konkrete faktorer, der for plejepersonalet bliver afgørende for at kunne møde og tilbyde den bedst mulige kontakt og pleje.

Brug KRAP i hverdagen og på arbejdet

I hvert element af KRAP, er der indlejret en række værktøjer, metoder og forståelse, som plejepersonalet vil få med i deres ’værktøjskasse’.

For at en reel forandring kan skabes, kræver det selvrefleksion over både tanke og handling hos de involverede. Netop derfor er det kognitive afsæt helt central og uomgængelig i KRAP’s tankegang. Derfor vil KRAP-kursisten også skulle arbejde med egne tanker og kompetencer i forløbet, som stiller krav om aktiv medvirken og et ønske om at reflektere over egen praksis.

Den mest virksomme KRAP-uddannelse for netop jer

Vi tilbyder at tilrettelægge og skræddersy uddannelsen, hvor vi planlægger både dage og forløb, der stemmer overens med jeres specifikke ønsker og behov.
Som udgangspunkt, består uddannelsen af 6 moduler, hvor varigheden kan variere alt efter hvad der passer jer bedst.
På uddannelsen vil der være følgende undervisningsformer:

 • Oplæg, diskussioner i plenum, gruppearbejde, praktisk træning, sparring og refleksion ift. egen praksis
 • Vejledende metoder
 • Løbende anbefaling af litteratur
 • Udlevering af PowerPoint præsentationer
 • Undervisning ud fra KRAP-bøgerne

I vil møde undervisere fra PsykologCentret ApS, som alle er specialuddannet i KRAP med stærke kompetencer indenfor områderne.

Der vil under uddannelsen blive taget udgangspunkt i KRAP bøgerne, som kan købes på vores hjemmeside www.KRAP.com, hvor I også kan læse om KRAP, vores KRAP-undervisere og meget mere.

Inspiration til uddannelsesforløb

Modul 1: Introduktion til KRAP, KRAP’s menneskesyn og at opleve
verden som et menneske med demens

 • At opleve verden som demensramt
 • Præsentation og introduktion til den afsluttende opgave
  Introduktion til elementerne i KRAP
 • Forståelse og menneskesyn med KRAP som underlag
 • KRAP som fundament for en anerkendende praksis

Modul 2: Tanken som arbejdsredskab – de kognitive grundmodeller

 • At bruge tanken som arbejdsredskab
 • Tankers styrende kræfter
 • Sammenhængende mellem tanker, følelser og handlinger
 • At tænke anderledes
 • At forstyrre/ændre tænkning og opfattelser
 • Forståelse ved hjælp af kognitive modeller og arbejdsformer

Modul 3: Anerkendelse og ressourcefokusering i samtale og samvær

 • Anerkendelse som forudsætning for tryghed, tillid og respekt
 • At forstå intentionerne bag handlingerne
 • Anerkendelse og ros – hvad betyder det for os
 • At stille krav uden at miste dette fokus
 • At arbejde ressourcefokuseret i forhold til den demensramte og pårørende
 • Samtaler med pårørende

Modul 4: Mestring – når noget bliver svært, og der sker
tab af funktionsniveau

 • Mestringsstrategier – hvad gør vi, når noget bliver for svært?
 • Egen refleksion – at turde se på egne mestringsstrategier
 • At betragte udfordrende adfærd som mestringsstrategier
 • At holde øje med intentionerne bag adfærden
 • Overbelastning og ændrede grundvilkår
 • At navigere og finde gode handleveje

Modul 5: KRAP i nærværet, omsorgen og relationen

 • Personlige relationskompetencer og relationelle udspil
 • Samspilskvaliteter i omsorgen og plejen af den demensramte borger
 • Relationen som grundlag for livskvalitet og samarbejde
 • Videoanalyse med afsæt i Marte Meo som underlag for at fremme de bedste udspil
 • Udvikling og målsætning af den professionelles indsats i relationen med den demensramte og de pårørende
 • At udarbejde konkrete mål for pædagogikken og sikre en succes for alle parter

Modul 6: Implementering – Fremlæggelse af KRAP i Praksis og afslutning

 • Fremlæggelse af praksis-opgave
 • Evaluering
 • Tilbagemelding og idéer til implementering
 • Beviser uddeles

KRAP team

Find din specialist og læs mere om hvordan de kan hjælpe dig