KRAP logo

86 60 11 71

Kurv
Menu
Kurser
Søg
Kontakt
Kurv

KRAP-bøger

Viser alle 4 resultater

Hvad er KRAP?

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis, og PsykologCentret er rammen for den videre udvikling af KRAP samt alle de metoder og redskaber, som KRAP råder over. Blandt disse redskaber er vores KRAP-bøger.

KRAP metoden er udviklet af psykolog og administrerende direktør for PsykologCentret Lene Metner, der også er en gennemgående forfatter på alle KRAP bøgerne.

Vi udvikler til stadighed KRAP-metoden og redskaberne. Der kommer derfor løbende nye KRAP-bøger til.

Læs mere om KRAP her

Find dine KRAP-bøger her

Vi råder over et bredt ud af KRAP-bøger, som du kan bestille online via vores hjemmeside. Bøgerne er et godt redskab til dig, der vil arbejde med KRAP modellen i din dagligdag, og her kan du finde de svar, du søger i din praksis. Det er mange års erfaringer, der er samlet i bøgerne, og de udvikles løbende, som ny erfaring kommer til.

KRAP Grundbogen
KRAP er både et menneskesyn, en tænkning og en metodisk værktøjskasse, og denne bog giver en grundlæggende introduktion til KRAP modellen.

Omdrejningspunktet i KRAP er udviklingen af tanker, adfærd og trivsel i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme. KRAP henvender sig til alle der arbejder med mennesker i relationelle, sociale eller læringsmæssige kontekster.

Grundbogen introducerer til de helt grundlæggende tanker og elementer i den praksisudgave som KRAP er i dag. KRAP Grundbogen kan med fordel anvendes sammen med KRAP redskaber og metoder – 2. udgave.

KRAP – Metoder og Redskaber – 2. udgave
Denne bog tilbyder enkle og praksisnære værktøjer, der erfaringsmæssigt virker. Bogen er en praksisrelateret værktøjskasse, som knytter an til grundbogen i KRAP ‒ Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis.

I denne reviderede 2. udgave af bogen er alle redskaber og skemaer fra den første udgave pudset af og opdateret, og der er kommet nye til, så bogen nu rummer mere end 50 af de mest anvendelige og generelle KRAP-værktøjer og -metoder med beskrivelser af formål og anvendelse.
Der gives der forslag til, hvilke redskaber der supplerer hinanden, som derfor med fordel kan bruges sammen.

KRAP – Ungerådgivning
Alt for mange unge mennesker bakser med udfordringer i en kompleks verden, hvor både egne og andres krav og forventninger kan medføre et stort pres.

Denne bog giver helt konkrete guidninger til, hvordan man kan forstå unge og deres udfordringer, og ikke mindst hvordan man kan arbejde med det. Der beskrives temaer som motivation, mestring, selvværd, udfordrende forældrerelationer, angst, depressive tanker og ADHD. Alle temaer belyses med praksiseksempler samt metodiske forslag til at arbejde med de enkelte områder.

KRAP i skolen
Mange skoler står overfor store opgaver med at inkludere elever med særlige behov og har hertil brug for forståelser, redskaber og metoder. I KRAP kan der hentes inspiration til både den inkluderende skole, den generelle elevtrivsel, skoleledelse mv – alt sammen beskrevet i denne bog med metoder og redskaber, der kan tages frem, når værdier, ønsker og mål skal omsættes i konkret pædagogisk praksis.

KRAP står for en skole, hvor børn kan vokse både menneskeligt og fagligt. En KRAP skole er et sted det både er godt at være og godt at lære. At drive skole på KRAP betyder trivsel og stærkt fællesskab.

Bogen veksler mellem beskrivelser af KRAP i en skolekontekst og fortællinger fra praksis.

Download vores KRAP-metoder

I dit arbejde med KRAP-principperne, anvender du vores KRAP-skemaer til at danne dig et overblik over og udrede det menneske, som du arbejder med. Skemaerne er praksisnære og lette at anvende, og du får samtidig dokumenteret og udredt mennesket, som du skal arbejde med.

Hvilke skemaer, du anvender, afhænger af det enkelte menneskes behov og formålet med dit arbejde. KRAP kan på denne strukturerede måde sikre dig en god afdækning af et menneske, før du begynder at arbejde med dine øvrige redskaber.

Download KRAP skemaerne her