Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

KRAP bøger

Køb KRAP bøgerne her, som alle er effektive værktøjskasser med et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn.

KRAP-kollegial supervision bogen
KRAP-kollegial supervision bogen
Nyhed

KRAP Kollegial KRAP-supervision

231,00 kr. Ekskl. moms

KRAP grundbogen
KRAP grundbogen i rød

KRAP Grundbogen

293,00 kr. Ekskl. moms

KRAP ungerådgivning bog
KRAP ungerådgivning bogen

KRAP ungerådgivning

334,00 kr. Ekskl. moms

KRAP metoder og redskaber bogen
KRAP metoder og redskaber bogen

KRAP -metoder og redskaber

671,00 kr. Ekskl. moms

KRAP i skolen bog
KRAP i skolen bog

KRAP i skolen

394,00 kr. Ekskl. moms

Køb KRAP bøger her

Her kan du købe alle KRAP bøger, som du kan bestille online på vores hjemmeside. Disse bøger er et værdifuldt redskab til dig, der ønsker at arbejde med KRAP i din dagligdag, og bøgerne kan hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål og udfordringer. KRAP bøgerne bygger på mange års undersøgelser og erfaringer, og vi udvikler løbende på KRAP metoderne med ny viden og erfaringer.

Kollegial KRAP-supervision bogen

Kollegial KRAP-supervision er den nyeste af bøgerne i vores serie af KRAP bøger. Den giver en introduktion til, hvordan man kan udvikle praksis gennem faglig supervision, vejledning og sparring ved hjælp af en række KRAP-redskaber og -metoder.

Med KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) som udgangspunkt sikrer bogen, at de professionelle forholder sig ressourcefokuseret til fokuspersonen i supervisionen. Dermed kan man indsamle nødvendig viden, reflektere over udfordringen og træffe beslutninger om en indsats, der fører til ændring og udvikling.

Bogen beskriver, hvordan KRAP’s Søjlemodel fungerer som gennemgående struktur for arbejdet, og den klæder supervisoren på til at supervisere kolleger på en saglig og systematisk måde. Den beskriver også, hvordan man kan forstå og anvende KRAP i kollegial KRAP-supervision, hvilke ressourcer det kræver af en kollegial KRAP-supervisor, og hvordan man kan evaluere supervisionens udbytte og egen indsats.

Bogen indeholder konkrete forslag til, hvilke redskaber der giver mening at anvende i relation til hinanden, og den er fyldt med inspirerende praksiseksempler, der viser den brede anvendelse af KRAP som tilgang i pædagogiske, læringsmæssige, sociale og behandlingsmæssige kontekster. Hvis du ønsker at forbedre dine KRAP-færdigheder og forståelse inden for kollegial KRAP-supervision, er denne bog et must-have i din samling af KRAP-bøger. 

Kollegial KRAP-supervision bogen er skrevet af Maria Metner og grundlæggeren af KRAP Lene Metner.

KRAP Grundbogen

KRAP er en evidensbaseret metode, der inkluderer et menneskesyn, en tankegang og en metodisk værktøjskasse. KRAP-bøgerne giver en grundlæggende introduktion til KRAP-modellen, som har fokus på udvikling af tanker, adfærd og trivsel i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme.

KRAP henvender sig til alle, der arbejder med mennesker i relationelle, sociale eller læringsmæssige kontekster. Vores grundbog introducerer dig til de essentielle tanker og elementer i den praksis, som KRAP er i dag.

For at opnå de bedste resultater med KRAP anbefales det at anvende KRAP Grundbogen sammen med KRAP redskaber og metoder 2. udgave. 

Hvis du ønsker at forbedre dine færdigheder inden for KRAP, den kognitive, ressourcefokuserede og anerkendende praksis, så er KRAP- bøgerne noget for dig.

KRAP Metoder og Redskaber 2. udgave af bogen

KRAP Metoder og Redskaber 2. udgave er en praksisorienteret bog, hvor du får enkle og effektive værktøjer. Den viden du finder i KRAP-bøgerne er både evidensbaseret, afprøvet og virker i praksis. Denne bog er en fortsættelse af grundbogen i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis, begge bøger er skrevet af Lene Metner og Peter Bilgrav

I denne reviderede 2. udgave af bogen er alle redskaber og skemaer blevet opdateret og udvidet, og der er nu mere end 50 af de mest anvendelige KRAP-værktøjer og -metoder med beskrivelser af formål og anvendelse.

Bogen giver forslag til, hvordan du kan supplere forskellige redskaber for at opnå de bedste resultater. Uanset om du er ny i KRAP eller allerede har erfaring, er KRAP Metoder og Redskaber 2. udgave en uvurderlig ressource for at udvikle dine praktiske færdigheder inden for KRAP.

For at opnå de bedste resultater med KRAP anbefales det at anvende KRAP-redskaber og metoder 2. udgave sammen med KRAP Grundbogen

KRAP Ungerådgivning bogen

KRAP Ungerådgivning er en bog i serien af KRAP-bøger, der tilbyder konkrete værktøjer til at hjælpe unge mennesker med at håndtere udfordringer i en kompleks verden. Unge oplever ofte et stort pres på grund af krav og forventninger, både fra dem selv og andre.

Bogen giver vejledning i, hvordan man kan forstå unge og deres udfordringer og arbejde med dem. Der er beskrivelser af temaer som motivation, mestring, selvværd, udfordrende forældrerelationer, angst, depressive tanker og ADHD, som alle belyses med praksiseksempler.

Hvis du arbejder med unge mennesker og ønsker at forbedre dine færdigheder inden for KRAP, kan KRAP Ungerådgivning være en uvurderlig ressource for dig. Brug bogen til at udvikle dine evner til at forstå og hjælpe unge mennesker med at overvinde deres udfordringer og opnå en bedre livskvalitet.

KRAP i skolen bogen

KRAP i skolen er en bog i serien af KRAP-bøger, målrettet KRAP i en skolekontekst, der tilbyder redskaber og metoder til at inkludere elever med særlige behov og forbedre den generelle elevtrivsel i skolen. Mange skoler står over for store opgaver i denne henseende, og KRAP kan give inspiration til den inkluderende skole og skoleledelse.

En KRAP-skole er et sted, hvor børn kan udvikle sig både fagligt og menneskeligt, og hvor trivsel og stærkt fællesskab er i fokus. Bogen beskriver, hvordan man kan omsætte værdier, ønsker og mål i konkret pædagogisk praksis ved hjælp af KRAP-metoder og -redskaber.

Bogen indeholder også fortællinger fra praksis og eksempler på KRAP i en skolekontekst. Hvis du arbejder i skoleverdenen og ønsker at forbedre elevtrivsel og inklusion, er KRAP i skolen en uvurderlig ressource til at udvikle dine færdigheder og forståelse inden for denne tilgang.

Download KRAP skemaerne

I dit arbejde med KRAP-principperne fra KRAP-bøgerne er vores KRAP-skemaer afgørende for at danne et overblik og udrede det menneske, du arbejder med. Vores skemaer er praksisnære, lette at anvende og hjælper dig med at dokumentere og forstå det menneske, du skal arbejde med.

Hvilke skemaer, du anvender, afhænger af det enkelte menneskes behov og formålet med dit arbejde. Ved at bruge KRAP-skemaer på denne strukturerede måde kan du sikre en god afdækning af det menneske, du arbejder med, inden du begynder at anvende dine øvrige redskaber.

Hvis du ønsker at forbedre dine praktiske KRAP-færdigheder og forståelse, kan du her downloade vores praksisnære KRAP-skemaer gratis.