Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Medarbejder udvikling

PsykologCentret anvender KRAP som metode til medarbejderudvikling på forskellige niveauer, hvor det er vores målsætning, at alle medarbejdere skal opleve at lykkes med deres indsats både fagligt og kollegialt.

Kontakt os
Medarbejderudvikling

Indhold og mål med medarbejderudvikling

PsykologCentret vil fra første kontakt være i dialog med jer omkring det, som I ønsker styrket i organisationen, samt hvilke ydelser, der vil være relevante at tilbyde alt afhængig af opgavens karakter.
Med afsæt i KRAP tilrettelægger vi således et samarbejde med jer i forhold til den udvikling jeres organisation befinder sig i eller arbejder henimod.

  • Håndtering og forebyggelse af: sygefravær, arbejdsrelateret stress, mobning, vold og chikane, forandringer i form af nedskæringer, afskedigelser, rekruttering, pre-boarding og on-boarding af nye medarbejdere.
  • Styrkelse af: fælles målsætninger, værdier og visioner, samt forbedring af samarbejdsrelationer både internt og eksternt.
  • Opnåelse af: individuel worklife -balance, arbejdsidentitet, medindflydelse og forudsigelighed i forhold til strukturelle forhold og arbejdsprocesser, arbejdsrytme med plads og tid til fordybelse, tillidsbaseret teamsamarbejde, tryghedsskabende miljø, fastholdelse af medarbejdere og kunder, samt stabilitet og resultater i forhold til organisationens kerneydelser.

Form og proces

  • Individuelle samtaler
  • Gruppesupervision med udgangspunkt i søjlemodellen i KRAP
  • gruppe supervision og kollegial supervision)
  • Foredrag
  • Workshops (op til 100 personer af 4 timers varighed)
  • Temadage
  • Teambuilding

Medarbejderudviklingssamtale

På baggrund af KRAP vil samtalen vil foregå i et trygt og anerkendende miljø og vil altid tage afsæt i det som giver mening for medarbejderen at tale om. Når vi har samtaler med mennesker tage vi altid udgangspunkt i at personen gør sit bedste, har gode intentioner og handler ud fra et ønske om at mestre sine udfordringer.

I takt med en samtale eller et samtaleforløb har vi mulighed for at koble forskellige værktøjer på samtalen med henblik på at konkretisere og tydeliggøre hvilke muligheder, der ligger i udfordringerne, samt hvilke tanker medarbejderen har i forhold til disse.

Som udgangspunkt er det vores holdning, at alle mennesker gør deres bedste ud fra deres personlige forudsætninger. Heri ligger der en tro på at mennesker generelt har en iboende viden om, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation. Ligeledes kan der i en virksomhed ligge en fælles skjult, tavs viden, som har brug for at blive afdækket, italesat, fremelsket og påmindet. For selvom vi godt, hvad der er rigtig og forkert i en given situation, kan vi i en travl hverdag overse vigtige detaljer og have brug for påmindelser i forhold til, hvad der fx vil være hensigtsmæssig at tænke om en kollega, eller hvad der vil være mest konstruktivt at gøre i forbindelse med en arbejdsmæssig udfordring.

Vi er ikke eksperter på medarbejdernes virkelighed, men bruger vores ekspertise og tilstedeværelse som ’fødselshjælpere’ i forbindelse med tilvejebringelse og forståelse af medarbejdernes iboende erfaringer, tanker og kompetencer af både faglig, relationel og social karakter.

Dette skulle samlet set fører til en højere grad af selvforståelse hos den enkelte medarbejder, som et bidrag til en positiv udvikling til glæde for alle i organisationen, hvor kollektivets resultater afhænger af den enkeltes trivsel.

Medarbejderudviklingsforløb

PsykologCentret anvender KRAP som metode til medarbejderudvikling på forskellige niveauer, hvor det er vores målsætning, at alle medarbejdere skal opleve at lykkes med deres indsats både fagligt og kollegialt.
PsykologCentret vil fra første kontakt være i dialog med jer omkring det, som I ønsker styrket i organisationen, samt hvilke ydelser, der vil være relevante at tilbyde alt afhængig af opgavens karakter.
Med afsæt i KRAP tilrettelægger vi således et samarbejde med jer i forhold til den udvikling jeres organisation befinder sig i eller arbejder henimod.

Indhold og mål:

Håndtering og forebyggelse af: sygefravær, arbejdsrelateret stress, mobning, vold og chikane, forandringer i form af nedskæringer, afskedigelser, rekruttering, pre-boarding og on-boarding af nye medarbejdere.

Styrkelse af: fælles målsætninger, værdier og visioner, samt forbedring af samarbejdsrelationer både internt og eksternt.

Opnåelse af: individuel worklife -balance, arbejdsidentitet, medindflydelse og forudsigelighed i forhold til strukturelle forhold og arbejdsprocesser, arbejdsrytme med plads og tid til fordybelse, tillidsbaseret teamsamarbejde, tryghedsskabende miljø, fastholdelse af medarbejdere og kunder, samt stabilitet og resultater i forhold til organisationens kerneydelser.

Teambuilding

Teambuilding – leg med mening og indhold

Vi tilbyder samarbejdsøvelser af kortere eller længere varighed tilpasset efter formål og deltagernes forudsætninger.

Hvad opnår I ?

En stimulerende oplevelse af en ny måde at være sammen på, med mulighed for at kunne overføre principper om samarbejde og kommunikation til arbejdspladsen.

Vores udgangspunkt for at tilbyde teambuilding er, at det skal være med fokus på det ressourcefokuserede og anerkendende samarbejde med plads til eftertanke, refleksion, humor, glæde og indlevelse i trygge rammer. Det må meget gerne være en både personlig og kollegial oplevelse, hvor den gode stemning er i højsædet og hvor alle deltagere føler sig som en del af teamet på en positiv måde.