Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Psykisk arbejdsmiljø

KRAP Organisations- og Ledelsesudvikling er af Arbejdstilsynet blevet Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver inden det psykiske arbejdsmiljø. I forbindelse med et påbud indenfor det psykiske arbejdsmiljø er man derfor velkommen til at kontakte os.

Kontakt os
psykisk-arbejdsmiljø billede af sten stablet

Påbud fra Arbejdstilsynet

Vi har en solid erfaring fra flere brancher indenfor det private erhvervsliv og fra offentlige institutioner, hvor vi har et indgående kendskab til den virkelighed man kan stå i som fagperson.

I forbindelse med et påbud hjælper vi med at skabe forståelse og overblik, så påbuddets regler og rammer kan overholdes. Vi udarbejder afsluttende redegørelser og anvisninger og hjælper gerne med papirarbejdet i forbindelse med påbuddet. Et forløb kan se således ud:

  • Indledende screening af trivsel og udfordringer blandt medarbejdere
  • Afdækning af årsager til virksomhedens udfordringer
  • Planlægning og afholdelse af et forløb der adresserer udfordringerne og indarbejder nye forståelser, teknikker og metoder til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
  • Evaluering og evt. udarbejdelse af rapport om resultaterne af forløbet
  • Mulighed for opfølgning med henblik på yderligere kvalificering af udviklingstiltag og forebyggende indsatser.

Kontakt KRAP Organisations- og Ledelsesudvikling hvis jeres virksomhed har fået et påbud, som gør at I er forpligtet til at søge hjælp hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, eller i ønsker at forebygge potentielle problemstillinger i det psykiske arbejdsmiljø.

Trivsel

Trivsel og arbejdsglæde

Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdspladser bliver løbende konfronteret med et forandringspres for at følge med udviklingen i samfundet og arbejdsmarkedet. Hvordan vi som medarbejder, team og arbejdsmiljøorganisation tænker om de forandringer, har stor indvirkning på trivslen.

KRAP Organisations- og Ledelsesudvikling´s indgangsvinkel er, at få styr på egne og kollegers tanker om de forandringer arbejdspladsen står overfor. Dermed bliver det muligt at se, hvordan vi påvirkes meget forskelligt, og hvordan vores håndtering af forandringerne er forskellige.

Vores metoder fra KRAP er med til at holde et spejl op for organisationen, så det bliver nemmere at forstå de mange forskellige handlinger. Vi sikrer en proces, der er anerkendende og ressourcefokuseret, gennem vores metoder fra KRAP. Vi kortlægger, det I sætter pris på i arbejdsfællesskabet. Vi får sat retning på jeres samarbejdsudvikling, ved at få overblik over det I gerne vil gøre mere af. Vi beskriver den indsats og de konkrete handlinger I kan arbejde med, for at sikre den ønskede udvikling. Det kalder vi Anerkendende og Ressourcefokuseret undersøgelse.

Konflikthåndtering

Fra konflikt til samarbejde og ressourcefokus – i et godt psykisk arbejdsmiljø

Alle mennesker vil grundlæggende gerne være en del af fællesskaber. Når man bliver mødt med ressourcefokus og anerkendelse er det nemt for et menneske, at træde ind i arbejdets fællesskaber.

Med en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang har KRAP Organisations- og Ledelsesudvikling en lang række gode erfaringer med, at få vendt uoverensstemmelser og konflikter på arbejdspladsen til et miljø præget af samarbejde og gensidig respekt.
De principper og det menneskesyn er afgørende for de redskaber vi i KRAP Organisations- og Ledelsesudvikling anvender i processen med at genetablere dialog og fælles forståelse. Vi insisterer på, at alle må bidrage til at kortlægge successer, og det man er fælles om at lykkes med, for vi tror på, at vi får det vi sætter fokus på. Vi insisterer på det udgangspunkt, at alle gør det bedste de kan, og at vi alle forpligter os ind i at få samarbejdet til at lykkes. Det er med til at skabe forpligtende arbejdsfællesskaber.

Vores metoder fra KRAP muliggør en respektfuld og ressourcefokuseret dialog, der kan fungere som nødvendige trædesten, for meget forskellige holdninger og opfattelser, så det er muligt at mødes i øjenhøjde. Fællesskabet skal værne om den enkelte og den enkelte skal værne om fællesskabet.

Forebyggelse af vold

Fra vold og chikane til sikkert, trygt og tillidsfuldt psykisk arbejdsmiljø

Fysisk og psykisk vold er aldrig et individuelt problem. Derfor er et sikkert og trygt arbejdsmiljø også et fælles anliggende for arbejdspladsen. I KRAP Organisations- og Ledelsesudvikling arbejder vi ud fra præmissen, at fysisk og psykisk vold er en strategi, som kun anvendes, når udøveren oplever sine muligheder for at gøre noget andet som udtømte. Det kalder vi for Mestring.

I samarbejde med jer, vil vi afdække omfanget og karakteren af fysisk og psykisk vold, så det bliver muligt at forstå de sammenhænge vold og chikane kommer til udtryk. Med en korrekt forståelse af vold og chikane, som en mestringsstrategi når noget er svært, kan vi finde frem til de rette tiltag, så i kan udvikle et sikkert, trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø.
Vi hjælper med at lave en konkret handleplan for, hvordan i kan tilrettelægge procedurer og arbejdsgange på en sådan måde, at i kan forebygge fysisk og psykisk vold. Vi lærer jer, hvordan I konkret kan anvende anerkendelse og perspektivtagning, som aktive redskaber, når I står overfor trusler og chikane. Med de redskaber kan i reducere truslen om vold og chikaner betydeligt.

Stresshåndtering

Fra stress til trivsel i balance

Vi har alle hørt i forskellige medier om opgørelser over danskere, der dagligt er sygemeldte med stress, eller dagligt oplever symptomer på stress. Det er store tal, som viser et særligt behov hos arbejdspladser i Danmark, om at være opmærksomme på eget arbejdsmiljø, og indvirkningen på den enkelte medarbejder.
Erfaringen viser, at stress eller stress symptomer ikke blot rammer den enkelte medarbejder. Det er noget der påvirker teamet / afdelingen.

Med redskaber fra KRAP arbejder vi målrettet med, at få et fælles overblik over konsekvenserne af stress for den enkelte og for afdelingen. Vi får identificeret kilder til stressbelastning på arbejdspladsen og undersøger, hvordan man som kollegaer kan få indarbejdet et sundt og energisk samarbejdsmiljø. Vi støtter den enkelte og fællesskabet til, at bevare balance i arbejdslivet.