Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:30

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

KRAP og KLAR er varemærkebeskyttet

KRAP Logo
KLAR logo

KRAP og KLAR er beskyttet via copyright og varemærkebeskyttelse, dette beskytter produkter og services under begge navne.

Det betyder at:

  • Alle må arbejde efter KRAP og KLAR metoderne
  • KRAP og KLARs metoder / redskaber kan fri bruges af alle
  • Metoderne / redskaberne kan frit downloades fra vores hjemmeside
  • Metoderne som også kan findes i metodebogen kan frit kopiers

Det betyder andre end rettighedshaveren ikke kan:

  • Undervise i KRAP og KLAR
  • Ikke må udgive bøger eller hæfter med KRAP og KLAR

Sanktioner
Krænkelser af ophavsrettigheder kan forfølges af rettighedshaveren med civile sanktioner eller med straf. Hvis rettighedshaver kan sandsynliggøre, at der foregår en krænkelse, kan rettighedshaver inddrage fogedretten til at foretage en bevisundersøgelse