Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

KRAP-metoden er en terapeutisk tilgang

KRAP-metoden er en anerkendt terapeutisk tilgang, der kan hjælpe med at håndtere adfærdsproblemer og følelsesmæssige udfordringer på en ressourcefokuseret og anerkendende måde. Metoden er udviklet af Lene Metner og bygger på teorier om kognitiv terapi, systemisk teori og positiv psykologi. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis.

Supervision Maria Metner

KRAP metoderne

KRAP-metoder er en anerkendt tilgang, der kan hjælpe med at håndtere adfærdsproblemer og følelsesmæssige udfordringer på en ressourcefokuseret og anerkendende måde. Metoden er udviklet af Lene Metner og bygger på teorier om kognitiv terapi, systemisk teori og positiv psykologi. Her kan du læse mere om hvad er KRAP, der står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis.

PsykologCenteret Viborg-Skive: Udviklerne bag de evidensbaserede KRAP metoder

Den evidensbaserede tilgang, KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis), er udviklet i PsykologCentret, og det er vi stolte af. Vi er derfor også eneudbyder af kurser, supervision og terapi samt andre ydelser med afsæt i den evidensbaserede metode.

Vores KRAP team består af specialuddannede fagpersoner, som besidder omfattende praksiserfaring med metoderne. Vi er VISO-leverandører for Social & Boligstyrelsen, og vores VISO-specialister har fagkompetencer på 9 specialområder.

Vi er dedikerede til konstant at udvikle og finjustere KRAP-metoderne for at sikre, at de fortsat er relevante og effektive og understøtter vores mange KRAP-praktikere i deres daglige arbejde. De evidensbaserede KRAP-metoder blev oprindeligt designet af Lene Metner, som i tæt samarbejde med vores dygtige team, har udviklet og forfinet disse metoder systematisk over de sidste 20 år.

En væsentlig del af udviklingsarbejdet og bogskrivningen er foregået i samarbejde med vores partnere, Peter Bilgrav og Maria Metner.

Vi bestræber os på løbende at tilpasse KRAP-metoderne til nye behov og udfordringer, idet vi anerkender, at både mennesker og metoder er dynamiske. Vi ser frem til snart at kunne præsentere nye udgivelser og fortsat bidrage til feltet med vores KRAP’ske tilgang.

KRAP metoden i terapi

KRAP-metoden anvendes i terapi for at hjælpe mennesker med at håndtere og overvinde adfærdsproblemer, følelsesmæssige og udfordringer. Metoden bygger på en anerkendende tilgang til klientens styrker og ressourcer og fokuserer på at ændre negative tankemønstre og adfærd, eksempelvis at vi ikke ér vores tanker.

Terapeuten arbejder tæt sammen med klienten for at identificere og udforske de underliggende årsager til deres udfordringer og finde løsninger, der passer til klientens individuelle behov. KRAP-metoden kan anvendes til at behandle en bred vifte af udfordringer, herunder angst, depression, stress, spiseforstyrrelser og misbrug.

KRAP metoder i ledelse

KRAP-metoden kan også anvendes i ledelsesarbejdet til at hjælpe medarbejdere med at håndtere adfærdsproblemer og følelsesmæssige udfordringer på en ressourcefokuseret måde. Metoden fokuserer på at identificere og bygge på medarbejdernes styrker og ressourcer, mens man arbejder med at ændre uhensigtsmæssige mønstre og adfærd.

En central del af KRAP-metoden er at anerkende og bygge på medarbejdernes styrker og tidligere succeser. Ved at fokusere på de positive aspekter kan ledere hjælpe medarbejdere med at opnå bedre resultater og trivsel på arbejdspladsen. Metoden kan også hjælpe med at forebygge stress, udbrændthed og løsning af konflikter.

KRAP metoden i institutioner

Endelig kan KRAP-metoden anvendes i forskellige institutioner, bosteder, skoler m.m. Metoden kan hjælpe med at styrke menneskers ressourcer og evne til at håndtere udfordringer på en konstruktiv måde. Metoden kan også bidrage til at skabe en mere positiv og produktiv arbejdsplads.

En central del af KRAP-metoden er at anerkende og bygge på klienternes styrker og tidligere succeser. Ved at fokusere på de positive aspekter kan man hjælpe børn og voksne med at opnå bedre resultater og trivsel. Metoden kan også bidrage til at skabe et mere positivt og støttende miljø.

KRAP metoden kan ændre tankemønstre og adfærd

KRAP-metoden er en målrettet og systematisk tilgang til at identificere og ændre uhensigtsmæssige mønstre og adfærd. En central del af metoden er at identificere og styrke klientens ressourcer, samt anvende anerkendelse og positiv feedback for at skabe motivation til at arbejde på at ændre problematisk adfærd. Ved at identificere og anvende styrker, kan der skabes en mere positiv og ressourcefuld tilgang til de udfordringer, en person oplever.

KRAP metoder kan hjælpe børn og unge

Metoden har vist sig at være effektiv i at behandle en lang række adfærdsmæssige og følelsesmæssige udfordringer. I terapi kan KRAP-metoden hjælpe med at behandle angst, depression, stress, spiseforstyrrelser og misbrug, samt en række andre mentale sundhedsproblemer. KRAP-metoden har også vist sig at være effektiv til at hjælpe børn og unge med adfærdsproblemer og kan anvendes i skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

KRAP metoden kan hjælpe medarbejdere 

I ledelsesarbejdet kan KRAP-metoden hjælpe medarbejdere med at håndtere adfærdsproblemer og følelsesmæssige udfordringer på en ressourcefokuseret og anerkendende måde. Metoden kan også anvendes til medarbejderudvikling, og kan hjælpe medarbejdere med at udvikle positive forandringer og opnå bedre resultater og trivsel på arbejdspladsen. Metoden kan også hjælpe med at forebygge stress, udbrændthed og konflikter på arbejdspladsen.

Overvejer I at implementere KRAP i jeres organisation?

Hvis I overvejer at prøve KRAP-metoden, er det vigtigt at finde en kvalificeret terapeut, konsulent eller leder, der er uddannet og erfaren i metoden. En person, der er trænet i KRAP-metoden, kan hjælpe dig med at identificere og styrke dine ressourcer og udvikle en plan, der passer til dine individuelle behov og situation.

Sammenfatning af KRAP metoderne

Sammenfattende er KRAP-metoden en anerkendt og effektiv værktøjskasse der kan hjælpe med at håndtere adfærdsproblemer og følelsesmæssige udfordringer på en ressourcefokuseret måde. I sidste ende kan KRAP metoder hjælpe med at skabe positive forandringer og øge trivslen for både individer og grupper.

Metoden er en anerkendt tilgang til at håndtere adfærdsproblemer og følelsesmæssige udfordringer på en ressourcefokuseret måde og kan hjælpe mennesker med at opnå bedre resultater og trivsel i deres hverdag. Hvis du overvejer at prøve KRAP-metoden, er det vigtigt at finde en kvalificeret terapeut, konsulent eller leder, der er uddannet og erfaren i metoden og som kan hjælpe med at udvikle en plan, der passer til dine eller jeres individuelle behov og situation.