Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

KRAP's anbefalinger

Læs og se vores anbefalinger fra kursister

KRAP mentoruddannelse

KRAP mentoruddannelse har lært mig vigtigheden af sagsafdækning – ikke straks at komme med løsninger og at anerkendende kommunikation er lige så vigtigt som jeg tænkte – eller måske mere. Det har været særligt virksomt at have tid på uddannelsen til at øve sig og diskutere eksemplerne. Det har været dejligt med materialerne i en KRAP-mappe samt KRAP-ungerådgivningsbogen.

KRAP mentoruddannelse

KRAP mentoruddannelse har lært mig hvor vigtigt det er at bruge hv-spørgsmål og turde at spørge ind – være nysgerrig. Det har været særlig virksomt at få skemaer som kan hjælpe mig til at afklare hvor den uge er.

KRAP mentoruddannelse

Jeg har på KRAP mentoruddannelse lært vigtigheden af at få lukket op for problemet – hvad kan den grundlæggende årsag være. Jeg har lært at gå over broen og få eleven til selv at sætte ord på sine udfordringer og herigennem selv tænkte i eventuelle muligheder. På uddannelsen har Marias formidling været særlig virksom – super formidler.

KRAP mentoruddannelse

Jeg har på KRAP mentoruddannelse lært at forholde mig til fakta fremfor hvad jeg tror. Jeg har lært hvor vigtigt det er at gå over broen frem for at komme med alle mine gode råd. Det har været den bedste beskrivelse af anerkendende tilgang, som jeg har mødt på et kursus.

KRAP mentoruddannelse

Jeg har på KRAP mentoruddannelse lært vigtigheden i at holde fast i den anerkendende tilgang, som fundament for læring og lært KRAP-metodens værktøjer som samtaleredskaber, der visualiserer udvikling. Jeg har samtidig lært hvor vigtigt det er at være nysgerrig på elevens perspektiv og blive der.

KRAP mentoruddannelsen

KRAPs mentoruddannelse har lært mig mange værktøjer til at komme tættere på mine elever og de udfordringer de ofte har med – samt muligheder for at arbejde videre med dem på en anden ressourcefokuseret måde. Det har været særlig virksomt med mestringsanalyse, søjlerne og den kognitive sagsformulering og virksomt med veksling mellem undervisning og gruppearbejde. Dejligt med eksempler fra praksis.

KRAP mentoruddannelsen

På KRAP mentoruddannelsen har det virkelig været udbytterigt at arbejde med de konkrete skemaer/redskaber på kursusdagene og at kunne planlægge arbejdet med dem mellem kursusdagene sammen med kollegaer

KRAP mentoruddannelsen

På KRAP mentoruddannelsen har det for mig været særlig virksomt med de forskellige skemaer og at tænke i søjlerne – og prøve at undgå fixer-fælden. Jeg har mens kurset har været, haft en elev i ”forløb”, hvilket har været enormt positivt for både mig og eleven.

KRAP mentoruddannelse

KRAP mentoruddannelse har lært mig vigtigheden i at være nysgerrig og undersøgende samt at vi er nødt til at starte der hvor vi er. Jeg har lært hvor svært det faktisk kan være svært at have et anerkendende fokus, men også at det er afgørende for at lykkedes. Det har været særlig virksomt at blive ført godt ind i de forskellige skemaer og at lære hvordan de både hver for sig og i helhed kan danne rammen om et godt forløb.

deltager i KRAP KLAR

På KRAP – KLAR uddannelsen blev jeg bevidst om, at jeg også skal huske at passe på mig selv som leder. Undervejs i uddannelsen blev jeg klogere på mig selv , egne grundtanker, handlemønstre og låste antagelser. Jeg lærte at gå over broen uden baggage, og at ansvaret for et godt følgeskab er en fælles opgave for både medarbejderne og lederen.  

Deltaget i KRAP-supervision

Super tilfredse bruger af KRAP supervision

Vi har fået supervision af Maria. Maria er med til at gøre rummet trygt for os at være i. Hun holder den ramme, der er omkring supervision. Der er altid opfølgning på det sidste, så der ikke er noget, der bliver tabt. Maria udstråler stor omsorg og faglighed, som er med til at vi føler os godt passet på og tør at kigge indad. Vi går altid fra supervisionen med håndgribelige redskaber og med ekstra energi, så vi kan gå med over broen og møder hinanden, kvinderne og børnene anderledes. F.eks. kan vi i starten af supervision føle os fastlåst ift. vores tilgang til én kvinde, hvorefter vi går derfra med nye øjne på den kvinde og hendes livssituation og vi får ny viden således vi bliver bedre klædt på til at hjælpe hende. Vi bliver samtidig styrket i vores egen faglighed ved at Maria formår at fremhæve det vi kan og gør godt i
vores praksis, når vi ind imellem selv bliver i tvivl. KRAP er det gennemgående tema under supervisionen. Man behøver ikke at kende til KRAP i forvejen (have gennemgået uddannelsen inden supervision) for at kunne gøre brug af metoden og redskaberne ift. sig selv og kvinderne. Vi har især haft stor glæde af følgende skemaer i vores praksis: kognitiv sagsformulering, ressourceblomsten, sejlskibsgraf, konstruktiv forandring, ønskespejlet, kaoslinien, måltrappen og mine relationer.

Anvendt KRAP i mange år i daglig praksis

Vi har anvendt KRAP i mange år og det er Asgaards pædagogiske grundlag. I certificeringsprocessen fik vi øjnene op for at anvende KRAP i hele organisationen. Vi oplevede et rigtig godt samarbejde med certificeringskonsulenten og det var i det hele taget en meget givende proces fra ledelses- til medarbejderniveau. Eksempler hvor vi i dag anvender KRAP ud over det pædagogiske arbejde med borgerne kan f.eks. være til ansættelsessamtaler, sygesamtaler, trivsels/mussamtaler, sparringssamtaler, supervision og i udvikling af organisationen. Certificeringen er en synliggørelse af Asgaards måde at arbejde på

Deltaget på Mentoruddannelsen

På KRAP mentoruddannelse har vi først og fremmest fået et fagligt fundament i vores mentorrolle, fordi vi har fået en værktøjskasse til samtale med vores mentee’s. I praksis betyder det, at vi møder dem med en større anerkendende tilgang, idet vi er mere nysgerrige på deres vilkår og forudsætninger.

Deltaget på KLAR lederuddannelsen

KLAR har været med at udvide min indsigt ift. kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende ledelse og menneskesynet i KRAP har været med til at skabe et godt fundament i min personlige ledelsesstil i mødet med medarbejdere.

Deltaget på KLAR lederuddannelsen

KLAR lederuddannelsen har givet mig redskaber til at være mere klar og tydelig i mine budskaber, og styrket min kommunikation generelt.

Deltaget på KLAR lederuddannelsen

KLAR lederuddannelsen har givet mig redskaber til bedre at kunne navigere og kommunikere og være mindre konfliktsky, og det har hjulpet mig i den mandeverden jeg navigerer i. Når virksomheden går fra 5 til 45 – kræver det redskaber for mig som leder og særligt at ”gå over broen”- redskabet har været hjælpsomt.

Deltage i KLAR-lederuddannelse

KLAR-lederuddannelse har givet mig nogle rigtig gode redskaber til, hvordan jeg kommer fra der hvor jeg er, til der hvor jeg gerne vil være som leder. Jeg har helt klart rykket mig som leder med hjælp fra KRAPs menneskesyn og metoder

Anvendelse af KRAP skemaerne

Vi har rigtig stor glæde og fornøjelse af at anvende KRAP-skemaerne. Det har givet en rigtig god faglig udvikling for bostederne i Nyborg, og vi kan varmt anbefale det til alle.

Deltaget på AKT

Der er flere ting der har sat sine tydelige spor efter jeg afsluttede mit 3-årige KRAP forløb.
Det første har været, at turde stille sig over ved siden af et andet menneske, pakke alle egne råd og ideer væk, og i stedet være undersøgende og nysgerrig på det menneske jeg står sammen med, eller den opgave jeg har fået. Dernæst, at det altid er de voksne der er ansvarlige for relationen. At relationsarbejdet er så vigtigt for at få et forløb til at give en mulig succes.

Desuden at en tanke kun er en tanke. At være undersøgende på om tankerne er valide.

Det har også givet mig en sikkerhed på diverse møder, at have undersøgt tingene grundigt, eller det at stå fast på, at det er vigtigt at få analyseret sagen, så vi gør op med, at vi ikke skal kvik-fixe et problem, men det tager tid at gøre arbejdet ordentligt.

Det har været så inspirerende at få indblik i andres hverdag på kurset. Jeg var så heldig at komme i en fantastisk studiegruppe. Vi ses stadig, og det er jeg meget taknemlig for.

kollegial KRAP-supervision

jeg har lært principperne bag kollegial KRAP-supervision, fået et godt kendskab til de forskellige skemaer og fået redskaber til at kunne implementere kollegial KRAP-supervision i vores dagligdag. Det er en ekstra ressource. Det har på uddannelsen været særlig virksomt at øve os i at supervisere og fordybe os i skemaerne. Det er grænseoverskridende men det giver meget at øve så meget. På den måde bliver man tryg i det

AKT KRAP uddannelsen

AKT KRAP vejleder uddannelsen har givet mig større viden og flere redskaber til, bedre at forstå og derved hjælpe den enkelte, der hvor den er. Jeg er blevet mere skarp og målrettet i mine reflektioner og i min tilgang til mine arbejdsopgaver. Det var rart, at man havde mulighed for at afprøve teori i praksis imellem mødegangene

AKT KRAP uddannelse

Jeg har været så heldig at have været på en AKT-KRAP uddannelse hos PsykologCentret. Ud over at lære en masse nye redskaber til at hjælpe børn og forældre til en bedre trivsel, har det også ændret min tænkning/tilgang i min dagligdag på den skole, hvor jeg arbejder. Der en fin vekslen mellem teori og praksis i undervisningen og det har fungeret godt, at jeg har kunnet øve det i praksis på egen arbejdsplads mellem kursusdagene. Jeg har nu mere fokus på ressourcer og anerkendelse i stedet for begrænsninger i min dagligdag. Det er fantastisk at møde børn/ unge og forældre og helt automatisk have fokus på det der virker, det kan man da kun blive et gladere menneske af. 🙂

Deltaget på Kollegial KRAP supervision

Jeg har lært grundprincipperne for kollegial KRAP-supervision samt fået skemaerne i alle tre søjler forankret til vores praksis. Jeg har lært at det slet ikke er farligt, men derimod enormt brugbart at være kollegial KRAP-supervisor

Deltaget på Kollegial KRAP supervision

Jeg har lært at bruge KRAP-skemaer i kollegial KRAP-supervisionsøjemed. Det var særlig virksomt at afprøve supervision med andre kursusdeltagere. Det har været enormt lærerigt

Deltager på årsuddannelsen

Den faglige værktøjskasse bliver fyldt op med redskaber og metoder, der skaber sammenhæng i arbejdet med og omkring borgeren. KRAP årsuddannelse skaber helt simpelt bro mellem teori og praksis. Underviserne er gode til at inddrage egne praksiserfaringer, men anvender i høj grad også kursusdeltagernes praksiserfaringer aktivt under uddannelsen

I 12 år har vi anvendt KRAP i vores dagligdag

Claudis Have er også en særlig arbejdsplads med både sociale og forretningsmæssige mål, som er en del af Lemvig Kommunes Center for Sociale Tilbud. I de 12 år caféen har eksisteret, har vi haft KRAP med os, og i dag har vi en bred vifte af måder, hvorpå vi anvender KRAP. I det daglige samarbejde som en tilgang og en måde at være sammen på, og i afklaringsforløb som en metode med skemaarbejde til afdækning og analyse. KRAP bliver ofte den ramme der hjælper os til at holde retning, når vi på personalemøder skal arbejde med at forstå mekanismer og sammenhænge – og på stop-opdage, når vi hæver os op og tager et mere overordnet perspektiv. KRAP og humor er med til at sikre et ligeværdigt samarbejde på en arbejdsplads med mange forskellige personligheder og problematikker. Plads til væddemål og kærlige drillerier kombineret med oprigtig nysgerrighed og anerkendelse af hinandens ressourcer giver et godt udgangspunkt for udvikling.

Deltaget på Kollegial KRAP supervision

På kollegial KRAP-supervisionsuddannelsen har jeg lært hvordan jeg benytter skemaer fra de 3 søjler hensigtsmæssigt i supervision. Jeg fået en stor viden om at være supervisor og en tro på at jeg kan det. Samtidig har det på denne uddannelse været særlig virksomt at blive anerkendt i de forskellige øvelser