KRAP logo

86 60 11 71

Kurv
Menu
Kurser
Søg
Kontakt
Kurv

Udredning

Psykologiske og pædagogiske undersøgelser af børn, unge og voksne med henblik på en afdækning af ressourcer og udviklingsmuligheder, samt eventuelle behov for støtte.

Udredning

Psykologiske undersøgelser

Vi laver helhedsorienterede psykologiske og pædagogiske undersøgelser af børn, unge og voksne med henblik på en afdækning af ressourcer og udviklingsmuligheder, samt eventuelle behov for støtte og intervention.

Undersøgelsen tilrettelægges ud fra hvad den skal bruges til. Vi udfører helhedsorienterede udredning af børn, unge og voksne.

Årsagerne til, at vi bliver bedt om at foretage psykologiske og pædagogiske undersøgelser, kan være forskellige, men der er almindeligvis tale om personlige, sociale og/eller familiemæssige vanskeligheder, eventuelt i kombination med faglige/ indlæringsmæssige eller jobmæssige vanskeligheder.

Temaerne i en typisk undersøgelse

Temaerne, som bliver belyst i en bred psykologisk undersøgelse, er typisk:

  • Den aktuelle situation
  • Baggrunden/ opvækstforholdene
  • Personens væsentligste problemfelter
  • Personens vigtigste ressourcer og udviklingsmuligheder
  • Personens evt. behov for støtte/intervention

En belysning af disse temaer giver os mulighed for at udarbejde en samlet, faglig vurdering.

Denne samlede vurdering kan vi bruge som grundlag for forslag til, hvordan man kommer videre og bedst vil kunne afhjælpe de vanskeligheder, der måtte være, herunder også når der er tale om diagnoser som ADHD og autisme.

Den færdige udredning vil foreligge som en skriftlig rapport, som vi efterfølgende gennemgår med personen selv, pårørende, samt de samarbejdspartnere, som er inde omkring sagen.

Arbejdsmetoder

En psykologisk undersøgelse tilrettelægges ud fra en vurdering af, hvilke arbejdsmetoder, der i forhold til den konkrete sag, vil være mest givende. Dette er oftest:

  • Samtaler og samvær med barnet, den unge eller voksne selv
  • Samtale med forældre, familie eller plejefamilie
  • Samtaler med fagpersoner, som kender personen
  • Gennemlæsning af relevant sagsmateriale
  • En psykologisk testning, som retter sig mod intellektuelle, personlighedsmæssige og sociale felter

Der vil som regel indgå et bredt udsnit af tests ved den enkelte undersøgelse, disse bliver udvalgt således, at vi bedst svarer på de stillede spørgsmål.

Der kan endvidere indgå spørgeskemaer, som personen selv eller pårørende udfylder, og som bidrager til at belyse personlighedsmæssige forhold eller sværhedsgrad af problemstillinger.

Hensigten skal være klar

Det er vores grundlæggende holdning, at det for personen selv skal opleves som konstruktivt at medvirke ved en psykologisk eller pædagogisk undersøgelse.

Det betyder, at vi lægger megen vægt på at forklare undersøgelsens formål og metoder, sådan at det bliver helt klart, hvad hensigten er.

Vi lægger også stor vægt på, at den pågældendes egne vinkler på sin situation kommer tydeligt frem i den færdige rapport.

Når den skriftlige rapport er færdig, gennemgår vi den (også) med personen selv, så vedkommende er velinformeret om, hvad vi har fundet frem til.

Ved udredning af børn, inddrages forældrene, og de har dermed mulighed for at følge hele processen.

En psykologisk undersøgelse er ikke noget behandlingsforløb og har ikke en forbedret trivsel hos personen som hovedmål.

Alligevel sker det for mange, at de ikke blot får et tydeligere billede af deres vanskeligheder, men også en viden om, hvordan de vil kunne komme videre – og måske viden om, af hvem de vil kunne få hjælp af.

Både til offentlig som privat

Psykologiske og pædagogiske undersøgelser udfører vi oftest for offentlige instanser, men private har også mulighed for at anmode om en udredning.

Prisen for en psykologisk udredning er altid efter aftale.

Vi skal her nævne, at man hos sin kommune kan få gratis bistand til problemer omkring børn/unge samt til familiemæssige problemer ved henvendelse til kommunens PPR eller socialforvaltning.

Pædagogisk udredning/undersøgelse

Helhedsorienteret udredning

En helhedsorienteret pædagogisk udredning afdækker personen og giver et nuanceret og praksisnært billede af en persons udfordringer, ressourcer og potentialer. Den indsamlede viden oversættes til brugbare pædagogiske anbefalinger til personen selv og evt. fagfolk, som samarbejder med og omkring personen.

En pædagogisk udredning kan være en faglig støtte for bl.a. socialrådgivere, som har opgaver med unge på vej til voksentilbud.

En helhedsorienteret pædagogisk udredning afdækker personen og giver et nuanceret og praksisnært billede af en persons udfordringer, ressourcer og potentialer. Afdækningen giver et forståelsesmæssigt ståsted for at vurdere behovet for en særlig indsats, samt med hvilke interventionsmetoder indsatsen kan nås.

Udgangspunkt i KRAP-søjlemodellen

Der tages udgangspunkt i Søjlemodellen, som er beskrevet i KRAP. Der indsamles viden om personen og registreres på relevante forhold. Derudover kan beskrivelser fra børnehave, skole, socialrådgiver, og andre fagpersoner anvendes.

Der kan udarbejdes psykologiske undersøgelser og psykiatrisk udredning hvis påkrævet, og det kan også indgå i opgaven. Der er fokus på, hvilke udviklingsmuligheder og ressourcer, der er til stede i personen og miljøet, og som er relevante at medtænke, når der fokuseres på personens trivsel og udviklingsmuligheder.

Der afdækkes mestringsstrategier og evt. tankemæssige forhindringer, som skal medtænkes ud fra personens grundvilkår.

Udredningen anvender forskellige psykologiske tests, kognitiv sagsformulering og stress/trivselsprofil.

Med den pædagogiske udredning oversættes den indsamlede viden til brugbare pædagogiske anbefalinger til personen selv og evt. fagfolk, som samarbejder med og omkring personen.

Specialister

Find din KRAP-specialist og læs mere om hvordan de kan hjælpe dig

Maria Metner
Maria Metner
Aut. Psykolog og partner
Camilla Nissen
Aut. psykolog og partner
Lene Metner grundlægger af KRAP
Lene Metner
Adm. direktør, Aut. psykolog og partner
Peter Bilgrav Sørensen (Orlov til juni 2023)
Faglig direktør, Aut. psykolog og partner
Mette Torp Mouritsen
Aut. Psykolog og VISO specialist
Lotte Bilberg
Aut. Psykolog
Karin Bakmand
Specialpædagogisk konsulent og VISO specialist
Marie Landbo Ryltoft
Psykolog
Sofie Mundbjerg
Psykolog
Peter Mikkelsen
Psykolog og VISO specialist
Gitte Bach Dombernowsky
Aut. Psykolog
Rikke Holm
Psykolog
Frederikke Feld-Bonde
Psykolog
Pia Mohr Laursen
Aut. psykolog
Søren Lund
Aut. Psykolog
Henrik Dannevang
Pædagogisk konsulent og VISO specialist
Steffan Fausing
Pædagogisk konsulent og VISO-specialist
Claus Gravesen
Pædagogisk konsulent og VISO specialist
Søren Gytz Olesen
Pædagogisk konsulent
Camilla Bach
Pædagogisk- og socialfaglig konsulent, VISO specialist og arbejdsmiljørepræsentant
Rikke Meedom
Pædagogisk konsulent og VISO specialist
Ninna Rieck Sørensen
Pædagogisk- og socialfaglig konsulent samt VISO specialist
Tilde Birk
Pædagogisk konsulent og VISO specialist
Kirsten Hansen
VISO specialist og pædagogisk konsulent