Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:30

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

12/08/2021

Socialrådgiveren trives mellem psykologerne

Camilla Bach er uddannet socialrådgiver og bruger sin baggrund på PsykologCentret. Da Camilla Bach blev…

to personer har en behagelig samtale

Camilla Bach er uddannet socialrådgiver og bruger sin baggrund på PsykologCentret.

Da Camilla Bach blev uddannet socialrådgiver i 2000, kastede hun sig over arbejdet med en stærk tro på at kunne gøre en forskel for de borgere, som hun kom i kontakt med. Men et tungt bureaukrati og et system, hvor hun savnede mere fokus på borgeren, gjorde, at det ikke for alvor kunne lade sig gøre. Der var mange lyspunkter i jobbet, men Camilla Bach fik aldrig for alvor skabt den forskel, som hun drømte om.

”Min absolutte kernekompetence er at ´gå over broen´ – men jeg kunne ikke helt finde tiden til det i mit arbejde som socialrådgiver i kommunalt regi. Jeg fik mulighed for at gennemføre nogle fantastiske projekter – herunder Familien i Fokus, hvor jeg var eneste kontakt- og myndighedsperson til kommunen for otte familier. Men da projektet blev afsluttet, og jeg skulle tilbage til den normale kommunale gænge, viste det sig igen, at den manglende tid og et værdigrundlag, der ikke stemte overnes med det kommunale, vedblev at være et problem. Jeg havde simpelthen ikke tiden til at gå over broen og møde mennesker som de individer, de er,” siger Camilla Bach.

Med følelsen af at skulle gå på kompromis med sit værdigrundlag, og hele to KRAP-uddannelser og deraf kendskab til psykolog Lene Metner og PsykologCentret bad Camilla Bach om en uformel samtale. Hun ville have nogle gode råd, men samtalen, hvor psykolog Peter Bilgrav også deltog, endte med at blive en jobsamtale. Siden 1. juni 2020 har Camilla Bach derfor været ansat på PsykologCentret, og socialrådgiveren stortrives mellem psykologerne og de øvrige fagpersoner i Viborg og Skive.

Titlen er nu pædagogisk- og socialfaglig konsulent og VISO-specialist, og uanset om det er samtaler, VISO-sager, undervisning eller supervision, som Camilla Bach står med, så er tilgangen praksisnær.

”Jeg kender jo områderne indefra, fordi jeg har arbejdet som socialrådgiver. Jeg kender det offentlige system, lovgivningen og sproget, og jeg kan dele mine erfaringer med de mennesker, som jeg hjælper. Det er en stor glæde på den måde at kunne bruge min erfaring – og have tid til både en kop kaffe med borgeren og til at se på det enkelte menneske,” siger Camilla Bach.

Hun oplever, at når det er det samme ansigt, som for eksempel en forælder møder på PsykologCentret i en samtale, så skaber det tryghed. Og den tryghed skaber motivation og en evne til selvhjælp.

”Jeg kan rådgive ud fra mit kendskab til den måde socialrådgivere arbejder, hvilket pres der er, og hvordan de skal tilgodese mange sider. Jeg kan hjælpe borgeren med at forstå, hvad det er for en scene, de træder ind på, når de skal mødes med kommunen, og hvordan det oftest er sådan, at både borgeren og socialrådgiveren vil det samme – nemlig at finde den bedst mulige løsning. Jeg hjælper også personalegrupper med at forstå, hvad de skal fremhæve tydeligt i deres statusrapporter, så en eventuel handleplan ikke bare bliver fuld af kommunale floskler, såsom at fremme trivsel, men rent faktisk bliver en brugbar handleplan,” siger Camilla Bach, der også underviser socialrådgivere og anden pædagogfaglig ud fra et indgående kendskab til de problematikker, som de sidder med i jobbet.

Hun glæder sig over sit skifte, hvor tværfaglighed er en styrke, ikke en konkurrence.

”Jeg oplever, at jeg kan gøre den forskel for familier og de enkelte individer, som jeg altid har ønsket at gøre. Og så matcher den KRAP´ske tilgang mine værdier,” siger Camilla Bach.

Bliv klogere på..