Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:30

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

01/06/2023

Nogle børn har brug for at vente med skolestart

Det afgørende er hensynet til det enkelte barn, vurderer psykolog.  Når en stor gruppe børn…

Mette Torp Mouritsen

Af Mette Torp Mouritsen

Mette Torp Mouritsen"}" data-page="1" data-max-pages="1">
Pige der tegner, nogle børn har brug for at vente med skolestart

Det afgørende er hensynet til det enkelte barn, vurderer psykolog. 

Når en stor gruppe børn starter i skole efter sommerferien, er der nogle børn, som ikke starter sammen med kammeraterne. De er vurderet til ikke at være helt klar til at starte i skolen, og derfor skal de være et år mere i børnehaven, før de kan starte i skole. 

Netop den mulighed kan være rigtig vigtig at have, forklarer psykolog og VISO-specialist Mette Torp Mouritsen fra PsykologCentret. 

”Det er virkelig vigtigt, at vi som samfund kigger på det enkelte barn og dets samlede situation, herunder barnets ressourcer og eventuelle udfordringer, modenhedsniveauet og dermed paratheden for skolegang. Derudover er for eksempel barnets betydningsfulde sociale relationer afgørende at have for øje i valget at en eventuel skoleudsættelse. Børn er ikke ens. De har forskellige grundvilkår, og dette er vigtigt at huske, når man vurderer, om et barn er klar til at starte i skole,” siger hun. 

For alder er et tal, og der er mange andre parametre, som kan være afgørende at tage højde for i forhold til at sikre den bedst mulige trivsel og dermed udvikling i kommende skoletilbud. 

”Af denne grund kan muligheden for at udsætte skolegangen et år, såfremt det skønnes bedst for barnet, være af stor betydning for nogle børn,” forklarer Mette Mouritsen. 

Hun anbefaler, at man ser på helheden i barnets liv og vilkår, når der foretages en vurdering. Til dette arbejde kan KRAP-skemaer være en hjælp, viser erfaringen. 

Læs mere om KRAP her

”Skemaerne kan skabe en struktureret tilgang til vurderingen af det hele barn, og de kan være med til at forhindre, at vi drager for hurtige konklusioner. I KRAP ser vi på barnets ressourcer og det handler derfor om at være undersøgende på, hvilke styrker, færdigheder og kompetencer det enkelte barn allerede besidder, og derudfra være nysgerrig på, hvilke områder, der med fordel kan udvikles videre på før en skolestart,” siger Mette Mouritsen. 

Husk mavefornemmelsen 

Når beslutningen om en udskudt skolestart foretages med øje for det samlede billede, og i samarbejdet mellem familie og relevante fagpersoner, kan det senere vise sig at være en rigtig meningsfuld beslutning i forhold til barnets videre liv.  

”Personalet i børnehaverne vil med deres faglighed og erfaringer samt ud fra kendskabet til netop dit barn ofte melde ud, om de vurderer dit barn klar. Hvis du er usikker og i tvivl herom, så henvend dig endelig til personalet eller en anden fagperson, som kan være behjælpelig i vurderingen heraf. Som forælder er det vigtigt at huske at lytte til din mavefornemmelse. I sidste ende er det dit barn, og som udgangspunkt kender du barnet bedst,” siger Mette Mouritsen. 

Bliv klogere på..