Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Mette Torp Mouritsen

Aut. Psykolog og VISO-specialist

Mette Torp Mouritsen

Om mig

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) i 2008 fra Aalborg Universitet. Jeg er autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Derudover er jeg i gang med specialistuddannelsen til klinisk børnepsykolog.
Jeg har som psykolog et bredt erfaringsgrundlag og har dels arbejdet med børn, unge og voksne og dels med professionelle omkring mennesker med forskelligartede vanskeligheder. Herudover har jeg arbejdet med forældrerådgivning og haft parsamtaler.
Inden jeg blev privatpraktiserende psykolog, har jeg i 10 år arbejdet med bl.a. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvoraf de seneste 8 år har været inden for det specialiserede område med børn og unge med autisme, ADHD og tilstødende vanskeligheder. Jeg er således en erfaren børnepsykolog og jeg har arbejdet med mange forskelligartede aspekter omkring børn, unge og familier. Jeg har erfaring med at afdække, understøtte og skabe udvikling i samarbejde med børnene og de unge selv samt deres familier og tværfagligt personale, herunder pædagoger, lærere, sagsbehandlere, psykiatrien mv.

Jeg har kompetencer i forhold til samtaleforløb, psykologiske undersøgelser, rådgivning/vejledning og supervision. Derudover har jeg stor erfaring i at undervise og afholde kurser for både fagpersoner og pårørende. Jeg har f.eks. ofte undervist i autisme, ADHD, udviklingshæmning, pubertet/seksualitet, belastningsreaktioner og angstlidelser.
Jeg har herudover stor erfaring omkring rådgivning ift. at understøtte samarbejdet mellem forældre/familier og det professionelle system.
Jeg er generelt optaget af både de pædagogiske, kliniske og neuropsykologiske aspekter i forståelsen af og arbejdet med mennesker samt tilrettelæggelsen af ressourcefokuserede og systematiske indsatser med henblik på at øge trivsel og livskvalitet samt skabe udvikling

Jeg tilbyder:

  • Samtaleterapi med børn, unge, voksne, par og familier.
  • Rådgivning til forældre & professionelle.
  • Supervision individuelt og grupper.
  • Psykologiske undersøgelser.
  • Undervisning og kursusafholdelse.
  • Viso– specialistydelser ( specialistrådgivning for servicestyrelsen)