Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:30

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

29/03/2023

Vigtigt at vide om autisme

Lidelsen kan udtrykke sig på mange måder  Et menneske med autisme er født med lidelsen,…

Lille pige der har autisme, vigtig at vide om autisme

Lidelsen kan udtrykke sig på mange måder 

Et menneske med autisme er født med lidelsen, der er arvelig og neurologisk betinget. Autismen påvirker alt, som et menneske med autisme tænker, siger og gør i dets dagligdag, fordi verden sanses og opfattes anderledes. 

Der er forskellige grader af og former for autisme, og lidelsen kan udtrykke sig forskelligt fra person til person. Der er således tale om et spektrum, og mennesker med autisme kan befinde sig på forskellige områder af det autistiske spektrum. 

Vi ved ikke, hvor mange, der har autisme, men det anslås at lige under 2 % af de 0-17-årige danskere har en autismediagnose. Det er sandsynligt, at en lige så stor procentdel af danskere også har diagnosen, men at de blot ikke er diagnosticerede.  

Autismediagnosen  

Der er flere slags autisme. Fælles for alle typer er, at der skal være forstyrrelser indenfor tre parametre: Socialt samspil, social kommunikation og repetitiv adfærd.  

En type er infantil autisme, hvor symptomerne skal være til stede, før barnet er fyldt tre år, mens atypisk autisme viser sig efter 3-års-alderen. En anden type er aspergerssyndrom, hvor barnet ofte har flere at symptomerne fra den infantile autisme, men hvor barnets intelligens og sprog er alderssvarende. Endelig er der Rett-syndrom, der rammer cirka 1 ud af 10.000 piger, men meget sjældent drenge. Barnet vil udvikle sig normalt, indtil det er mellem et halvt til halvandet år gammelt. Herefter stopper udviklingen, og fra 1 til 3-årsalderen går udviklingen tilbage.  

Indenfor den nærmeste fremtid forventes det, at vi i Danmark vil tage ICD-11 i brug. Det er en nyere udvikling af vores eksisterende diagnosesystem (ICD-10), men hvor flere ændringer følger. Indenfor autismediagnosen betyder det blandt andet, at man ikke længere vil skelne mellem de forskellige typer af autisme, men i stedet vil man vurdere på sværhedsgraden af autisme. En anden ændring er, at hvor der tidligere skulle ses forstyrrelser indenfor de tre ovennævnte parametre, skal der nu kun være to kriterier til stede: Vanskeligheder med interaktion (det sociale) og social kommunikation samt begrænsede interesser og repetitiv adfærd. 

Læs mere om KRAP her

Ikke to mennesker med autisme har helt samme symptomer. Nogle ting går dog ofte igen. Ofte trives et menneske med autisme med trygge og faste rutiner, og de sociale færdigheder er ofte påvirket, da andre mennesker kan være sværere at afkode og da mennesket med autisme også kan have svært ved at udtrykke og forstå deres egne følelser.  

For at menneske med autisme er sproget ofte meget konkret. Vittigheder, sarkasme, tonen i det sagte og ansigtsudtryk kan være svære at afkode. Nogle mennesker med autisme har ikke et talt sprog, mens andre har et veludviklet sprog, men gentager, hvad den, de taler med allerede, har sagt eller taler om sig selv uden at give samtalepartneren mulighed for at tale eller svare.  

Personer med autisme kan også opleve en ekstra følsomhed over for lyde, berøring, smag, lugte, farver, lys og temperaturer.  

Får mennesker med autisme den rette hjælp, kan de lære at håndtere mange af de ting, der besværliggøres af autismen.  Autisme kan håndteres terapeutisk. På PsykologCentret tilbyder vi børn og voksne med autisme hjælp via samtaler og terapi.  

Læs mere om vores terapi her

Bliv klogere på..