Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

29/03/2023

Vigtigt at vide om autisme

Alle mennesker er født med forskellige grundvilkår – og for mennesker med autisme er disse…

Lille pige der har autisme, vigtig at vide om autisme

Alle mennesker er født med forskellige grundvilkår – og for mennesker med autisme er disse grundvilkår særlige på en række områder, og autismen kan derfor komme til udtryk på rigtig mange måder.

Autisme kan udtrykke sig på mange måder 

Et menneske med autisme er født med disse særlige grundvilkår, som delvist er arvelig og eller neurologisk betinget. Autisme kommer bredt til udtryk i personens dagligdag men på forskellig måde og da de forskellige grundvilkårselementer kan være påvirket i forskellig grad, så er en individualiseret tilgang helt essentiel, og der kan f.eks. være stor divergens ift. hvordan verden sanses og opfattes, samt hvordan social interaktion opleves. 

Der er således forskellige grader af autismen og fokuspersonens behov for understøttende tiltag. Man taler derfor om et spektrum, og mennesker med autisme kan befinde sig på forskellige områder af det autistiske spektrum. 

Vi ved ikke præcis, hvor mange mennesker, der har autisme, men det anslås at lige under 2 % af de 0-17-årige danskere har en autismediagnose. Det er sandsynligt, at en lige så stor procentdel af danskere også har diagnosen, men at de blot ikke er diagnosticerede.  

Autismediagnosen  

Autismediagnosen er under forandring.

Indenfor den nærmeste fremtid forventes det, at vi i Danmark vil tage ICD-11 i brug. Det er en nyere udvikling af vores eksisterende diagnosesystem (ICD-10), men hvor flere ændringer følger. Indenfor autismediagnosen betyder det blandt andet, at man ikke længere vil skelne mellem forskellige typer af autisme, men i stedet vil man vurdere på sværhedsgraden af autismen. En anden ændring er, at hvor der tidligere skulle ses forstyrrelser indenfor de tre ovennævnte parametre, skal der nu kun være to kriterier til stede: Vanskeligheder med interaktion (det sociale) og social kommunikation samt begrænsede interesser og repetitiv adfærd. 

Læs mere om KRAP her

Ikke to mennesker med autisme har helt samme grundvilkårsmønster, selv om nogle omstændigheder er mere typiske end andre. Ofte trives et menneske med autisme med trygge og faste rutiner, og de sociale færdigheder er ofte påvirket i en eller anden grad, da andre mennesker kan være sværere at afkode og da mennesket med autisme også kan have svært ved at udtrykke og forstå deres egne og andres følelsesreaktioner.  

For at menneske med autisme kan sproget opfattes og anvendes ret konkret. Vittigheder, sarkasme, tonen i det sagte og ansigtsudtryk kan for nogen være svære at afkode. Nogle mennesker med autisme har ikke et talt sprog, mens andre har et særligt veludviklet sprog, men selv om sproget er veludviklet kan der stadig være sproglige udfordringer, så en individuel afdækning af behov og forståelser er altid nødvendig.

Personer med autisme kan også opleve at være særlig sansestærke, og dermed opleve sig udfordret af lyde, berøring, smag, lugte, farver, lys og temperaturer, eller mængden af disse.

Får mennesker med autisme de rette muligheder kan de særlige grundvilkår der følger med autismen håndteres og endda udvikles til særlige talenter. Alle mennesker har ressourcer, og det handler om at få øje på dem. Det kan vi hjælpe med i PsykologCentret gennem f.eks. terapeutiske forløb. PsykologCentret tilbyder både børn og voksne med autisme samtaler og terapi.  

Læs mere om vores terapi her

Bliv klogere på..