Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

21/02/2023

Sådan anvendes KRAP ved autisme

KRAP kan være en hjælpsom tilgang sammen med og omkring mennesker med autisme KRAP står…

Lille pige ved strand, sådan anvendes KRAP ved autisme

KRAP kan være en hjælpsom tilgang sammen med og omkring mennesker med autisme

KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret anerkendende praksis, og det er en anerkendt tilgang til arbejdet med mennesker generelt både ift. udvikling, læring og trivsel. KRAP har vist sig at være meningsfuld i mange forskellige sammenhænge, herunder også i arbejdet med mennesker med ændrede grundvilkår som fx autisme. KRAP metoden tager udgangspunkt i et positivt og anerkendende menneskesyn og fokuserer på at fremme individets ressourcer og styrker, og understøtte udviklingen af et positivt selvbillede.

Hvad er autisme?

Autisme er en form for ændrede grundvilkår, som i varierende grad betyder påvirkning af kommunikation, social interaktion og adfærd. Mennesker med en autismediagnose kan ofte være udfordrede ift. at tolke social information og kan have udfordringer med at regulere følelser og adfærd. KRAP-metoden kan være en effektiv tilgang til dels et udviklende samarbejde med fokuspersonen og dels til at understøtte fagprofessionelles arbejde omkring mennesker med autisme. Metodens anerkendende tilgang samt fokus på individets ressourcer og styrker, samt mulighed for støtte til at udvikle sig i en ønsket retning giver et bæredygtigt afsæt for at sætte realistiske mål og arbejde på at opnå dem.

Læs mere om autisme her

KRAP er anerkendt i arbejdet med autisme

Samlet set er KRAP metoden en anerkendt tilgang til autisme, baseret på et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn og et tæt samarbejde med personen og dennes netværk. KRAP metoden skaber struktur og forudsigelighed i hverdagen, fremmer kommunikation og social interaktion, og understøtter personens udvikling og trivsel.

KRAP-tilgangen til autisme

En vigtig del af KRAP tilgangen omkring autisme er også samarbejde med familie og netværk. KRAP-metoden lægger stor vægt på at inddrage forældre, søskende og andre i personens netværk i udviklingsprocesserne og at understøtte dem i at støtte og forstå personen med autisme på bedst mulig vis.

Dette kan skabe en mere helhedsorienteret og koordineret indsats, der kan give bedre resultater for personen med autisme.

Sådan anvender du KRAP

Det vigtige i KRAP tilgangen er bl.a. at fokusere på kommunikation og social interaktion. KRAP-metoden kan hjælpe personer med autisme med at forstå og tolke social information og skabe forståelige og hensigtsmæssige måder at kommunikere og interagere på. Ved at fokusere på ressourcer og styrker kan man skabe et mere motiverende og konstruktivt arbejdsmiljø, hvor personen med autisme kan trives og udvikle sig på bedst mulig vis.

KRAP metoden bygger også på en kognitiv tilgang, hvor man ser på, hvordan menneskets tanker, følelser og handlinger hænger sammen. Målet kan f.eks. være at øge personens bevidsthed om sine egne tankemønstre og følelser, og hvordan disse er afsæt for ens handlinger og derpå lære at håndtere forskellige situationer på en hensigtsmæssig måde.

Dette kan være særligt relevant i arbejdet med og omkring mennesker med autisme, da mange personer med autisme oplever udfordringer med at regulere følelser og adfærd.

Hvis du ønsker at lære mere om KRAP metoden og dens effektive tilgang til autisme, kan en KRAP-uddannelse eller kursus være en god start.

Læs mere om vores uddannelser her

Fokus er på individets ønsker og behov

Ved brug af KRAP metoden i arbejdet med mennesker med autisme er der fokus på individets egne behov og ønsker. Ved at tage udgangspunkt i individets behov og ønsker, kan man skabe et mere meningsfuldt og motiverende arbejde, der er tilpasset den enkeltes behov.

Et effektivt element i KRAP tilgangen til autisme er brugen af visualisering. Mange personer med autisme oplever udfordringer med at forstå og håndtere kompleks information, og derfor kan visuelle tilgange som billeder, symboler og rutiner være afgørende for at skabe struktur og forudsigelighed i hverdagen.

KRAP metoden fokuserer på at identificere og bruge visuel understøttelse, der passer til den enkelte persons behov, for at øge forståelse og mulighed for at deltage i aktiviteter.

Bliv klogere på..