Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

02/11/2021

Ældre kan også have gavn af terapi

Øget fokus på trivsel Politisk og samfundsmæssigt er der ofte stor fokus på at hjælpe…

2 ældre personer der holder i hånd, ældre kan også have gavn af terapi

Øget fokus på trivsel

Politisk og samfundsmæssigt er der ofte stor fokus på at hjælpe unge til et bedre liv med højere trivsel. Det bør der også være, men samtidig er der en anden gruppe, som for tit overses: De ældre.

Hos PsykologCentret oplever vi, hvordan ældre kan have stor glæde af terapi – også sent i livet. Alle mennesker har ret til at leve hele livet, og et menneske, der flytter på plejehjem eller ikke længere bidrager til samfundet på arbejdsmarkedet, har selvfølgelig stadig en masse ressourcer, som der kan fokuseres på. Gør man det, skaber dette fokus en øget trivsel.

Vi kan alle huske, hvordan det var at være ung, men af gode grunde kan vi ikke huske, hvordan det var at være ældre. Fra forskningen ved vi dog, at de store eksistentielle udfordringer ofte både kan vise sig både i livets start og i livets efterår. Ældre kan lige så vel lide af angst og depression eller andet, de har måske livsfortrydelser, er ensomme, føler sig som en byrde og afhængig af andres hjælp eller oplever at meningen med livet forsvinder, fordi en ægtefælle eller en nær ven dør, eller tiden på arbejdsmarkedet er ovre. Alle disse ting kan terapien hjælpe med.

Den mentale udvikling stopper ikke med alderen.

Samtidig tror vi i KRAP på, at de største gevinster opstår ved at lære at flytte fokus til det, som et menneske kan, fremfor hvad det ikke kan. Ressourcer fremfor begrænsninger. Vi har gode erfaringer med at uddanne personale og ledelse inden for ældreområdet i at flytte fokus til de ældres ressourcer og spotte de potentialer, der ligger heri. Den mentale udvikling stopper ikke med alderen. Den kan fortsætte hele livet, der kan altid videreudvikles på ressourcer – når rammerne og motivationen er der, hvis man ønsker det. Det øger trivslen. Dette behov findes ved mennesker i alle aldre. At man er 80 år, betyder ikke, at behovet for mental udvikling og livstrivsel forsvinder. Det kan ganske vist være anderledes, end da du var 15 år, men den er der stadig. Ganske som den var, da du var 40 år eller 60 år. Ved at give den ældre mulighed for at pleje den mentale trivsel, vil udviklingen kunne fortsætte.

De seneste år har man inden for psykologiens verden fået mere og mere fokus på de ældre. I andre dele af samfundet er denne gruppe stadig overset, når det handler om mulighederne for terapi. Hos PsykologCentret tror vi på, at dette vil ændre sig. De ældre vil ikke vedblive at være en tavs og overset gruppe. At opsøge en psykolog og arbejde med sin mentale sundhed er ikke længere det samme tabu hos mange som tidligere. Samtidig har vi en yngre gruppe af borgere, der vokser op med at terapi, og det at få hjælp til trivsel er normalt. De kommende generationer af ældre vil derfor formentlig ikke blive overset. De vil (forhåbentlig) heller ikke være tavse.

I nogle kommuner har man allerede indset behovet. Her har man en art ældrerådgivning, ganske som der findes ungerådgivninger. Muligheden betales af kommunen, da de ældre kan være udfordret på selv at finde penge til terapi, og ofte foregår samtalerne i den ældres eget hjem, hvor den ældre er mest tryg. Dette betyder også, at fysiske udfordringer ikke forhindrer den ældre i at få adgang til muligheden.

Vi fødes som mennesker. Vi dør som mennesker. Ind imellem de to yderpoler er vi mennesker i livet – hele livet. Og det bør vi tage seriøst.

Bliv klogere på..