Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

07/06/2023

Vigtigt at vide om angst 

Antallet af danskere med angst er stigende.  Alle mennesker bliver fra tid til anden bange,…

Mand der ser sig selv i spejl, vigtigt at vide om angst

Antallet af danskere med angst er stigende. 

Alle mennesker bliver fra tid til anden bange, og det er en helt normal og sund reaktion, forudsat at der reelt er noget at være bange for. Angst er faktisk vores menneskelige beskyttelsesberedskab – kroppens 112, som har til formål at sikre, at vi som mennesker ikke udsættes for livstruende situationer. Men indimellem er det ikke pga. reelle farer, at mennesker bliver angste. Løber angstfølelsen løbsk, kan angsten nemlig udvikle sig til en sygdom, og netop angst er en af de mest udbredte psykiske sygdomme i Danmark. Antallet af danskere med angst er stigende. Det anslås at 400.000 danskere lider af angst, og at hvert 8. barn har angst.

Der kan være mange grunde til at bekymringer kan vokse så meget, at de udvikler sig til en angstlidelse. Det kan handle om fokuspersonens generelle sårbarhed og eller mængden af bekymringer og eller graden af og oplevelsen af, at voksne støtter. Derfor ser man øget risiko for at udvikle angst, hvis forældrene også lider af angst eller hos børn, der vokser op i belastede familieforhold. Mennesker der af forskellige årsager, som f.eks. svære skilsmisser, ubalancer i arbejdslivet eller lign, oplever et pres i livet – kan også udvikle angst.

Læs mere om børn og angst (Du kan også selv hjælpe dit utrygge barn | KRAP)

Forskellige typer af angst

Der findes flere typer af angst, og et menneske med angst kan naturligvis også have andre udfordringer og eller diagnoser sammen med angsten.

Generaliseret angst: Her er angstberedskabet altid til stede. Personen bekymrer sig mere end normalt og er ofte i et konstant alarmberedskab. Angsten er ikke begrænset til særlige situationer eller ting, men kan knytte sig til alt, som personen kan lave forestillinger om kan ske.

Panikangst: Panikangst starter som en overvældende tanke med den tilknyttede angstfølelse, som er meget voldsom og kan komme ret pludseligt. Det kan minde om et ildebefindende eller hjertetilfælde. Ofte går anfaldet over ret hurtigt, men personen kan udvikle en angst for at få et nyt anfald, så angsten for at det sker kan være meget hæmmende for personens dagligdag og virke.

Sygdomsangst: Sygdomsangst er en stærk oplevelse af angst for at være syg og fejle et eller andet. Da personen er bange for at lide af en alvorlig sygdom, kommer vedkommende til at tolke kroppens signaler som tegn på, at de er syge. Så selv almindelige kropslige reaktioner kan fejltolkes, og der er ofte hyppige lægebesøg og undersøgelser.

Fobier: Fobier er angst, hvor særlige genstande eller situationer udløser angstreaktionen, og hvor der er tale om en overdrevet og unaturlig angst, da angsten ikke modsvarer den virkelighed, som personen befinder sig i. En udbredt fobi er socialfobi, hvor man er angst i sociale situationer. Andre er højdeskræk eller frygt for edderkopper, fugle eller andre ufarlige dyr.

Hvad er symptomer på angst?

De mest udbredte symptomer på angst er svimmelhed, uro, hjertebanken, trykken i brystet, sveden og rysten. Personen kan have svært ved at trække vejret, svært ved at sove, ondt i maven, tørhed i munden og kvalme samt ømme muskler.  Desuden ses koncentrationsbesvær, kort lunte, ængstelige tanker og undvigelsesadfærd, hvor du undgår de situationer, der kan udløses angsten.

Terapi kan hjælpe

Det gode omkring angstsygdomme er, at de kan behandles. I PsykologCentret har vi rigtig gode erfaringer med behandling af angst og vi har udviklet gode og virksomme redskaber til netop behandling af angst.

Angst kan også behandles medicinsk, men den mest virksomme behandling er Kognitiv adfærdsterapi, som vi i PsykologCentret praktiserer i form af KRAP. Vi arbejder med fokuspersoner i alle aldre og også med hele familien, hvor der er behov for det.

Se mere om PsykologCentrets terapi her.

Bliv klogere på..