Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

06/01/2021

Gratis psykologhjælp til unge er en god nyhed

Flere unge har det svært Lederen af Ungerådgivningen i Skive opfordrer dog til, at der…

3 personer der står og snakker og ryger - gratis psykologhjælp til unge

Flere unge har det svært

Lederen af Ungerådgivningen i Skive opfordrer dog til, at der findes en god løsning på de ofte lange ventelister til terapi. Tidlig indsats virker nemlig ved man fra blandt andet erfaringerne i Skive.

Siden 2018 har unge i alderen 18 til 21 år med let til moderat depression og angst kunnet komme gratis til psykolog, og ordningen har været en så stor succes, at den nu skal gøres permanent. Samtidig ønsker regeringens og dens støttepartier at udvide ordningen til at omfatte unge til og med 24 år. Det fremgår af den nye finanslov, som regeringen og støttepartierne står bag. Ordningen kommer til at koste 47 millioner kroner om året.

”Det er en vigtig investering, som på sigt kommer samfundsøkonomien til gode, og som kan være et betydelig skridt mod at aftabuiserer psykiske udfordringer og herigennem være med til at anerkende psykiske sygdom på lige fod med fysisk sygdom,” siger Lotte Bilberg, der er psykolog ved PsykologCentret Viborg & Skive og leder af centrets Ungerådgivning i Skive. Hun hilser initiativet velkomment.

Læs mere om det vi tilbyder i samarbejde med Skive kommune:

Psykolog skive kommune

”Det er en god nyhed, som rammer et behov. Vi ved fra forskningen, at en tidlig indsats gør en forskel både i forhold til, om den unge gennemfører og får en uddannelse, men også i forhold til at være en del af arbejdsmarkedet. Vi ved, at unge med psykiske lidelser kan blive til voksne med psykiske lidelser, og den tidlige indsats kan derfor være afgørende,” siger Lotte Bilberg.

Baggrunden for udspillet er, at antallet af nye psykologforløb for de unge er fordoblet under forsøgsordningen, og særligt har en overvægt af familier på kontanthjælp benyttet sig af forsøgsordningen, viser en evaluering. De mennesker, der har benyttet ordningen, bor primært i yderkommuner. Sundhedsstyrelsen har konkluderet, at netop angst, ADHD og depression er de mest udbredte psykiske lidelser blandt børn og unge mellem 1 og 24 år, og 15 procent af alle danske unge kommer i behandling for en af de tre psykiske lidelser, inden de fylder 18.

Den næste udfordring i forhold til gratis psykologhjælp til unge omhandler nu, hvem der skal tage disse samtaler med de unge. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, skal du forbi din læge og henvises til en psykolog med ydernummer. Når ordningen udvides, står man derfor med en ny udfordring, påpeger Lotte Bilberg. Hun er bekymret for, om beslutningen om at udvide ordningen vil skabe endnu længere ventetider hos psykologer med ydernumre.

”Allerede i dag er der oftest lange ventetider, og jeg kunne godt frygte, at mange unge med behov for hjælp kommer til at vente længere tid på hjælpen – nogle vil måske skulle vente op mod adskillige måneder på hjælp, og så er det jo bare et flot tilbud på papiret. Der er derfor en ny udfordring, som det er relevant at tage hånd om, hvis tilbuddet faktisk skal komme de unge til hjælp, når de har brug for det,” siger Lotte Bilberg.

Over 147 unge fik gratis hjælp i Skive

I 2013 startede PsykologCentret Ungerådgivningen i Skive. Den drives i dag i samarbejde med Skive Kommune, og rådgivningen bliver brugt flittigt. Alene i 2020 har over 147 unge deltaget haft mere end 700 samtaler i den lokale ungerådgivning i Skive, og her har rådgivningen endda måtte holde lukket i dele af 2020 grundet corona-udbruddet i Danmark.

”Udover de gratis psykologsamtaler, så er en ungerådgivning, som den vi har i Skive, også vigtig at bevare og eventuelt oprette i endnu flere byer i Danmark. Det skal nemlig ikke kun være diagnoser, der udløser samtaler til de unge, der har brug for det,” siger Lotte Bilberg.

Ungerådgivningen er gratis og anonym, og her tilbyder Lotte Bilberg og de øvrige tilknyttede rådgivere hjælp til unge mellem 15 og 30 år, som bor i Skive Kommune og har nogle udfordringer, som de tumler med og gerne vil have hjælp til. Efter en for-samtale tilbydes de unge rådgivning eller kortere terapi-forløb. Den unge skal ikke være henvist fra lægen, og du er velkommen til at medbringe en forælder, mentor, kæreste eller anden støtte til visitationssamtalen.

”Et af målene med rådgivningen er at hjælpe disse mennesker, før de bliver syge og måske får en diagnose. De unge, vi ser, mistrives på forskellig vis, men vi oplever, at vi kan hjælpe mange i tide,” siger Lotte Bilberg.

Hun forklarer, at rådgivningen er et frirum for mange unge. Her kan de sige ting, som måske er svært at tale med forældrene om, og så giver det andre muligheder for refleksion.

Er du i en tæt relation til den unge, kan det nemlig være svært ikke at falde i en af fikser-fælderne. Det kan være fixer-attituden, hvor du vil ordne problemet for den unge, Sådan-er-det-jo-ikke-attituden, hvor du afviser den unges følelser og oplevelse eller Det-er-på-ingen-måde-retfærdigt-for-dig-attituden, hvor der faktisk er risiko for at fastholde den unge i mistrivslen, selvom du egentlig gerne vil hjælpe.

”Det handler ikke om forældres manglende vilje til at hjælpe, men snarere om tillært effektivitet og et naturligt beskyttergen, og så handler det selvfølgelig også om den gode intention om gerne at ville hjælpe hurtigt. Det er dog også vigtigt at understrege, at det aldrig er en forælder-opgave at behandle den psykiske lidelse, men derimod blot faktisk at være forælder eller pårørende og støtte og møde den unge i sine udfordringer. De førnævnte fælder er helt normale og naturlige for en forælder eller en tæt ven eller veninde at falde i. Derfor kan det være godt for den unge at snakke med en udefrakommende,” siger Lotte Bilberg.

Flere unge har det svært

Både i Skive og resten af landet har flere unge det svært. Næsten dagligt kan vi læse om nye eksempler på dette i medierne eller læse om nye studier, der viser, hvordan nutidens unge lider af stress, selvskadende adfærd, angst og depression, og i Ungerådgivningen i Skive, kan man også nikke genkende til, at flere og flere unge har nogle oplevelser, som påvirker dem negativt og gør, at de unge udvikler kortsigtede mestringsstrategier til at håndtere de svære tanker, herunder f.eks. selvskadende adfærd, misbrug, undgåelse, spiseforstyrrende adfærd, overpræstation osv. Mistrivsel har mange ansigter.

I Ungerådgivningen har psykologerne en teori om, hvorfor flere unge ser ud til at mistrives i dag end tidligere og påpeger særligt tre muligheder.

”Unge i dag har talløse muligheder, hvor de tidligere havde færre. Ethvert valg kræver også et fravalg, og det kan skabe usikkerhed og tvivl hos mange unge. Den anden store årsag er det præstationskrav, der møder de unge i dag. Det er ikke længere nok at være gennemsnitlig. Du skal være noget særligt, og dette presses yderligere på via alt fra skolereformer, karakterskalaer til uddannelseskrav,” siger Lotte Bilberg.

En skilsmisseprocent på knap 50, påvirker også mange unge i dag. Det kan psykologerne høre i rådgivningen i Skive, når de har samtaler med de unge.

”Tidligere var familiemønstrene mere faste, og der var mere struktur i hverdagen for mange unge. I dag er familiemønstrene løsere og mere komplicerede, nogle har måske endda to hjem og i disse hjem kan holdningerne, forventninger og kravene variere, og så står vi med et ungt menneske, der kan savne tryghed og fastere rammer, og det kan også udtrykke sig i mistrivsel,” siger Lotte Bilberg.

Hvis du ønsker hjælp fra Ungerådgivningen i Skive, skal du bare kontakte rådgivningen eller møde op.

”Mange af vores unge kommer ikke fordi, de mangler nogen at snakke med, men fordi de har brug for professionel sparring og at blive mødt af nogen udefrakommende, som ikke allerede har en holdning til den enkeltes udfordring,” siger Lotte Bilberg.

Bliv klogere på..