Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

03/03/2017

Pres for at præstere

Stadigt flere har brug for hjælp I sidste uge havde Dagbladet Politiken en artikel i…

Mand på bænk der presset

Stadigt flere har brug for hjælp

I sidste uge havde Dagbladet Politiken en artikel i avisen om studerende, der har svært ved at gennemføre uddannelsen på grund af psykiske problemer som stress og depression med videre.

Jens Hornemann, der er administrerende direktør fra Bruger – Hjælper Formidlingen, Danmarks største leverandør af hjælp til børn og unge med fysiske eller psykiske handikap, udtaler til avisen at:
-Vi oplever nærmest en eksplosion i antallet af studerende, som har brug for hjælp til at komme gennem deres uddannelse.

Der er tale om mere end en firdobling fra 396 studerende i 2010 til 1852 studerende sidste år.

Carsten Obel, direktør for Sundhedssamarbejde på Aarhus Universitet, mener at de unge er under et stort pres for at præstere både fagligt og socialt, og dertil kommer ifølge Casten Obel, at noget i uddannelsessystemets strukturer med fremdriftsreformen med mere, yderligere presser især de mere udsatte unge.

-Vi skal uden tvivl helt ned i folkeskolen for at forebygge de problemer, som de studerende løber ind i senere i uddannelsen, udtaler han.

Ungerådgivningen i Skive

På PsykologCentret i Viborg & Skive kan psykolog og leder af Ungerådgivningen Skive, Tinna Olesen, nikke genkendende til problemet:

-Vi møder i høj grad unge mennesker, der har tabt overblikket, og som lider af depression, stress eller præstationsangst. De unge føler ofte, at de skal præstere på alle planer: få højt gennemsnit, gennemføre uddannelsen på normeret tid, vælge den helt rette videreuddannelse, og samtidig hermed skal de holde sig opdaterede på alle de nye sociale medier, så de ikke går glip af noget, og føler de er med, hvor det sker. Det perfekte liv er målet.

Tendensen er den samme som på landsplan; der er tale om et stigende antal unge, der møder op i Ungerådgivningen, for at få hjælp til at klare sig igennem studierne.

-I begyndelsen var det næsten kun piger, der kom, men nu møder de unge drenge også op. Men det skyldes også, at det heldigvis ikke længere er så tabubelagt at søge hjælp, siger Tinna Olesen.

Det sker ofte, at de unge møder op med en forestilling om at Ungerådgivningen vil kunne hjælpe dem til at optimere sig ud af problemet. Men en sådan hurtigt smutvej gives dog ikke.

Observere, synliggøre og hjælp til at se nye muligheder

-Hos os er der ingen løftede eller bedrevidende pegefingre. Vi møder de unge med forståelse og forsøger at genskabe overblikket hos den unge, forklarer Tinna Olesen.

Med hjælp fra de KRAPske metoder og redskaber er det sigtet at gøre det konkret og synligt for de unge, så for eksempel den unge, der er i højeste stressberedskab over studier, lektier, fritidsjob, sport og så videre, kan danne sig et overblik over, hvordan hans/hendes uge egentlig ser ud.

-Det handler meget om at ændre de tankemæssigestyringsmekanismer, erstatte dem med alternative tanker og komme med konkrete handlestrategier. Målet er at få den unges liv i balance, slutter Tinna Olesen.

Antallet af studerende, der får hjælp til psykiske problemer er firdoblet, artikel i Politiken 24.02.2017 her…
Læs mere om Ungerådgivningen Skive her…

Bliv klogere på..