Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

21/02/2024

KRAP skaber rammerne på Nordstjernen

Nordstjernen er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud til børn og unge, der har betydelig og…

Michala Prang Christensen

Af Michala Prang Christensen

Michala Prang Christensen"}" data-page="1" data-max-pages="1">
Nordstjernen

Nordstjernen er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud til børn og unge, der har betydelig og varig nedsat funktionsevne. Målgruppen er børn og unge fra 0-18 år med udviklingshæmning, autisme, opmærksomhedsforstyrrelse eller multipel funktionsnedsættelse.

Siden Nordstjernen indledte implementering af KRAP i 2015, er metoderne gradvist blevet mere udbredte i institutionen. Ifølge Anne Møller, som til dagligt er pædagog på Nordstjernen, er det dog inden for de seneste år, at KRAP er blevet markant mere synligt i institutionen. ”Daglig eksponering af KRAP og KRAP Supervision har været afgørende for at forstå og implementere KRAP mere effektivt i praksis,” mener Anne.

I 2023 introducerede Nordstjernen konceptet ”KRAP-fællesskaber”, hvor medarbejderne og deres daglige ledere mødes hver tredje måned. Møderne er centreret omkring KRAP, hvor der drøftes KRAP-skemaer, fokuspersoner og andre aktuelle emner. Anne påpeger, at initiativet har været en øjenåbner: ”Det har gjort en kæmpe forskel at få KRAP ud og leve i husene og få det ud blandt kollegaerne,” siger Anne.

Effektiv implementering af KRAP-skemaer

Ved ankomsten af et nyt barn eller ung til Nordstjernen er det en fast procedure at udfylde specifikke KRAP-skemaer. Det gør de for at sikre, at alle medarbejdere har al relevant information om fokuspersonen – hvilket muliggør den bedst mulige behandling, og at medarbejderne kan være bedst muligt forberedt. ”Den Kognitive Sagsformulering”, ”Forudsætningsanalysen”, ”Energikoppen” og en tilpasset version af ”Trafiklyset” er de faste skemaer, der skal ligge på alle børn og unge på institutionen. ”Den Kognitive Sagsformulering bliver altid gennemgået under et opstartsmøde med et nyt barn. Dette sikrer, at vi indhenter alle relevante oplysninger og inddrager forældrene på en hensigtsmæssig måde,” forklarer Anne.

Derudover er det en central del af deres daglige arbejde at “gå over broen”, som Marie Hammershøj, pædagog i Hus 2 på Nordstjernen, understreger: “Det er afgørende, at vi dagligt møder børnene, præcis hvor de er, og at de føler sig anerkendte. Det handler lige så meget om mig som pædagog – hvordan jeg bedst kan hjælpe og støtte børnene,” hvilket understreger institutionens KRAPske engagement.

Nyfortolkning af KRAP Trafiklyset


En høj prioritet på Nordstjernen er at mindske magtanvendelse og gøre alt for at undgå sådanne situationer. Som et resultat heraf indførte de ”Overlaps-tavlen”, som blev inspireret af KRAP Trafiklys-skemaet. Formålet med tavlen er at give hver fokusperson enten en rød, gul eller grøn farve, afhængigt af deres tilstand den pågældende dag. ”Det giver en overordnet status på, hvordan fokuspersonen har det i dag. Især ved vagtskifte er det vigtigt, at vi kan være opdaterede om, hvilket niveau fokuspersonen er på, så vi bedst muligt kan forberede os,” siger Anja Ladegaard Krarup, som også er pædagog på Nordstjernen. Tavlen er placeret som det første synlige element i personalestuen. Ingen kan undgå at se børnenes overordnede status – og dermed kunne forberede sig på, hvilken dag de går i møde.

Medarbejderne har deres egen overlaps-tavle, hvor de kan angive en farve for, hvordan de har det den pågældende dag. Anja mener, at dette åbner for dialog blandt medarbejderne. ”Der er emner, som vi måske ikke tidligere har diskuteret, både omkring børnene, men også omkring os selv. Nu kommer disse emner på bordet, hvilket bidrager til en positiv udvikling,” fortæller hun. Overlaps-tavlen skaber altså ikke kun et mere opdateret og informeret arbejdsmiljø, men bidrager også til åbenheden blandt medarbejderne.

Den KRAPske passion smitter

Anja, Marie og Anne er alle enige om, at de har gode faste, faglige og professionelle rammer på Nordstjernen. Det gør, at der er mulighed for at fokusere på børnenes trivsel; ”Det gode arbejdsmiljø for personalet smitter af på børnene. Det giver os overskud til at prioritere børnenes bedste hele tiden,” understreger Anne.

De fremhæver også betydningen af deres leder, som brænder for KRAP. Hun formår at formidle det KRAPske menneskesyn på en engagerende måde: “Vores leder lytter til vores tilgang til KRAP og kommer med ideer til, hvordan vi kan udforske det videre,” tilføjer Anne. “Det er virkelig en kæmpe fordel at have en leder, der er passioneret og dygtig inden for KRAP. Det smitter af på alle medarbejderne,” konkluderer hun.

KRAP i din organisation

Vi udbyder løbende kurser inden for et bredt område året rundt, og vi dækker hele landet. Du kan læse meget mere om vores kurser og uddannelser her på vores hjemmeside.

Bliv klogere på..