Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

23/01/2024

Imposter syndrom – Tankernes bedrager

Imposter syndromet er som en skygge, der nogle gange følger os, selv når vi når…

Michala Prang Christensen

Af Michala Prang Christensen

Michala Prang Christensen"}" data-page="1" data-max-pages="1">
Imposter syndrom

Imposter syndromet er som en skygge, der nogle gange følger os, selv når vi når nye højder af succes. Det er en indre tvivl, der kan være særligt udfordrende, når vi prøver at omfavne vores præsentationer og succeser.

Hvad er imposter syndrom?

Imposter-syndromet er som en stille stemme, der fortæller mennesker, at de ikke er gode nok. Helt præcist defineres det som en psykologisk tilstand, hvor en person konstant tvivler på sine egne evner til trods for, at man har opnået succes eller tydeligvis besidder kompetencer – hvilket vi alle i øvrigt gør. Man føler sig som en form for bedrager, fordi man ikke føler, man fortjener den succes, man har opnået. Selvom der er bevis for deres dygtighed, attribuerer de deres succes til held eller eksterne faktorer i stedet for deres egne evner. Det kan f.eks. ses, hvis man giver ros og personen har svært ved at tage imod denne ros eller begynder at bortforklare, at der var mange andre faktorer, der gjorde, det resultat blev opnået.

Hvorfor oplever man imposter syndromet?

Årsagerne til imposter-syndrom kan være komplekse og variere fra person til person. Det kan stamme fra tidligere oplevelser, opvækst, eller være en følge af det miljø, vi befinder os i. Nogle gange er det også et resultat af at sammenligne os selv med andre og have urealistisiske forventninger til os selv.

KRAP som metode

KRAP’s grundlæggende præmis er at have fokus på menneskers ressourcer og fokusere på det, mennesker kan, i stedet for at fokusere på det, man ikke kan. Ingen kan alt, men alle kan noget – og det er KRAP-tilgangen mål at bryde det negative tankemønster og udstyre fagfolk, der arbejder med mennesker, med en værktøjskasse der er fyldt med metoder til netop at fokusere på menneskers ressourcer og være anerkendende overfor alt det, de kan. KRAP består ligeledes af redskaber til at skabe forståelse for, hvordan og hvorfor vi tænker, som vi gør. På den måde kan man få bedre og dybere forståelse for ens egne tanker, men også for andres.

I PsykologCentret ér vi KRAP

Vi anvender de evidensbaserede KRAPmetoder i vores daglige arbejde inden for alle områder, og vi er alle specialuddannet KRAP-undervisere med praktisk erfaring. Vores værdier og vision for vores arbejde er grundlagt på et anerkendende og ressourcefokuseret fundament og med den kognitive tilgang som den faglige ramme.

KRAP i din organisation

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis – er naturligvis også basis og rammen for vores kursusvirksomhed. Vi udbyder løbende kurser indenfor et bredt område året rundt, og vi dækker hele landet. Du kan læse meget mere om vores kurser og uddannelser her på vores hjemmeside.

Bliv klogere på..