Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

12/08/2021

Via KRAP får de ansatte øje på svarene selv

KRAP som fundament De seneste to år har KRAP været en fast bestanddel for de…

Via KRAP får de ansatte øje på svarene selv

KRAP som fundament

De seneste to år har KRAP været en fast bestanddel for de ansatte ved Randers Kommunes Specialindsats for børn på Lucernevej.

Her er man glad for de muligheder, som metoden giver i dagligdagen. Det fortæller daglig leder Trine Johansen og afdelingsleder Ea Larsen for Specialindsats for børn – Lucernevej.

”Vi tilstræber et mindset af KRAP i alt, vi gør, og på sigt er det vores ønske at anvende KRAP på alle niveauer,” siger Ea Larsen.

De to fortæller, at hele arbejdsfællesskabet hviler på KRAP som fundament. Sparring og problemstillinger, der dukker op, mødes således med KRAP som udgangspunkt. Samtidig er der udvalgt to ansatte som KRAP-ambassadører, som løbende hjælper med implementeringen, lige som der afsættes tid og ressourcer til fællesmøder, temadage og personalemøder med fokus på KRAP.

”I dagligdagen kan det ses i måden, vi går i dialog med hinanden og forældrene, og i måden vi afdækker en problemstilling. Vi spørger hinanden: Hvad er fakta? Hvad er udfordringen, og hvilke mestringsstrategier er i spil? Vi spørger også hinanden om, hvad vi som ansatte i den givne situation er optaget af, og hvilket skema der kunne hjælpe her? På den måde får den enkelte medarbejdet selv øje på svarene – og de ting, vi selv får øje på, giver mere mening for os og dermed, kan vi bedre koble os på det nye, vi får øje på,” siger Trine Johansen.

Er der behov for feedback, anvendes KRAP som forklaret herover. Det er med til at skabe et arbejdsmiljø, hvor de ansatte er nysgerrige på hinanden – går over broen – og guider hinanden igennem de ting, der opstår i løbet af en arbejdsdag. Senest har man afholdt en temadag, hvor de ansatte har arbejdet med arbejdsfællesskabet og feedbackkultur.

”Her har vi udviklet en sparringspakke, som er med til at give os et fælles sprog og forståelse af, hvordan vi tænker feedback. Vi dykkede ned i vigtigheden af feedback, og også hvorfor det kan være svært. I bund og grund er vi inde og arbejde med mindsettet hos os alle. Vi insisterer på det anerkendende perspektiv, i stedet for at sige at det ikke nytter at forsøge noget, fordi det har vi prøvet,” siger Trine Johansen.

Læs mere om KRAP

Skal forfølges

Børnehaven tæller 32 indskrevne børn, mens Familie Konsulenterne og Familie Terapeuterne dækker hele kommunen. Her behandler man cirka 150 sager årligt i korte og længerevarende forløb. Ved at anvende KRAP oplever de ansatte, forældre og børn en ensrettethed i metodevalg, som gavner trivslen for alle.

Ea Larsen forklarer, at hvis man VIL KRAP på en arbejdsplads som Lucernevej, så kræver det, at ledelsen prioriterer dette og sætter ressourcer af til det. Ledelsen har derfor også været på kursus hos PsykologCentret. Dette, således man som ledelse er klædt på, og også fordi man på sigt ønsker en certificering.

”I forbindelse med vores sygefraværsindsats, anvendte vi KRAPS procesmodel. Vi havde fokus på trivsel i stedet for sygefravær og spurgte ind til arbejdsmiljøet: Hvis du havde en tryllestav, hvad kunne du så ønske dig? Der kom mange gode bud, og vi synes, at det arbejde var med til at gøre os til et VI som arbejdsplads. Alle ansatte kan gøre en forskel selv. Er min kollega træt, så finder vi sammen en løsning så vi kan understøtte hinanden og komme videre. På ledelsesplan handler det gode arbejdsmiljø for os om at involvere,” siger Ea Larsen.

KRAP er konkret at at arbejde med

Begge er de enige om, at KRAP er dejlig konkret at arbejde med, men KRAP sker dog ikke af sig selv, alene ved at de ansatte uddannes og får skemaer. Processen er løbende, man skal turde blive nysgerrig og have rammerne til det, og så kræver en succes, at arbejdspladsen forfølger det mindset, som der åbnes op for.

”Vi er heldige, at vi har gode engagerede ambassadører, for de kommer med virkelig mange gode initiativer. Ved vores kaffemaskine er der sedler med en masse små statements og slogans fra KRAP. For eksempel: Du skal ikke tro på alt, du tænker. De minder os om: Gør vi det, vi siger?” siger Trine Johansen.

På Lucernevej er der løbende happenings med KRAP i fokus – som nævnt en happening hvor der arbejdes med en nyudviklet sparringspakke på tværs af de 3 afdelinger, og en temadag, hvor de ansatte beskrev hinandens potentialer som kollegaer. Sedlerne med de fine beskrivelser hænger stadig rundt omkring.

”For at kunne lykkes er det vigtigt, at vores medarbejdere kan øve sig i trygge rammer. KRAP sker ikke af sig selv, og på temadagene får vi også opdateret midlertidige ansatte og medhjælpere med ny viden. På den måde fastholder vi udviklingen og lærer af hinanden. Den seneste temadag, hvor man arbejdede med feedbackkultur, vidste vigtigheden af, at man sætter tid af til at være sammen på tværs af de 3 afdelinger. Det giver et godt fundament og fælles sprog på tværs,” siger Ea Larsen.

Bliv klogere på..