Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:30

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

03/02/2021

Når det bagvedliggende i os mennesker bliver forstået, så lykkes vi

Leon Lassen anvender blandt andet KRAP i sit arbejde på et behandlingssted. Tilgangen gør en…

Når det bagvedliggende i os mennesker bliver forstået, så lykkes vi

Leon Lassen anvender blandt andet KRAP i sit arbejde på et behandlingssted. Tilgangen gør en mærkbar forskel.

For at kunne få et menneske til at lykkes, så er det nødvendigt at grave et spadestik dybere og på anerkende vis undersøge, hvorfor det pågældende menneske handler, som det gør.

”Når det bagvedliggende i os mennesker bliver forstået, så lykkes vi”, siger Leon Lassen, der arbejder som behandler på et kombineret behandlings- og bosted på Sjælland.

Her færdes han mellem mennesker med blandt andet misbrug samt psykiske og somatiske udfordringer, og en af hans opgaver er at skabe tryghed og tillid hos mennesker, som ofte aldrig før har været mødt positivt og anerkendende. Til dette arbejde bruger han blandt andet metoderne fra KRAP, som er udviklet af psykolog Lene Metner på PsykologCentret Viborg & Skive. På centret har Leon Lassen løbende taget kurser, og flere er på vej.

Læs mere om KRAP

Det gør han, fordi metoden giver mening og virker for ham – og ikke mindst hans beboere.

”KRAP passer ind i det store relationsarbejde, som jeg vægter højt i mit arbejde, og KRAPs tilgangsmetoder virker for både mig og beboerne. Med den rette tilgang når jeg de 10 procent tættere på en beboer, som gør, at vi sammen kan opbygge den relation, der er nødvendig for at kunne hjælpe for alvor,” siger Leon Lassen.

Metoden matcher desuden det menneskesyn og de redskaber, som han i forvejen arbejder med i sit job.

”KRAPs tilgang er ren logik for mig. Den er så naturlig. Metoderne er også praksisnære, og for mig er det vigtigt, at jeg på et kursus får redskaber, der ikke kun virker i teorien. Redskaberne skal være virkelighedstro og ikke kun være en systematik, men redskaber, som jeg kan forme og påbygge egne færdigheder i mit virke. Empatien og etikken i KRAP, hvor man fokuserer på det, som et menneske kan, i stedet for det som mennesket ikke kan, passer perfekt til min tilgang og øvrige metoder,” siger Leon Lassen.

I øjenhøjde

Leon Lassen arbejder med mennesker, der ofte helt fra barnsben er og bliver formet af misbrugsmiljøet og med alvorlige udviklingsbrud til følge. Relationen opstår derfor ikke af sig selv. Der skal arbejdes for den.

”Via KRAP møder jeg beboerne, hvor de er, i øjenhøjde uden en masse diplomer og uden at være en instansperson, og når de mærker den oprigtige nysgerrighed fra mig, så reagerer de yderst positivt, fordi de har savnet netop at blive imødekommet hele livet. Når jeg sidder foran en beboer, så er personen hverken en diagnose, en uromager, en misbruger eller alt muligt andet. Det er et menneske,”, siger Leon Lassen.

Noget af det mest væsentlige, som han henter fra KRAP, handler om de mestringsstrategier, som en beboer kan have.

Se vores udvalg af KRAP bøger her

Ofte er det strategier, som omverden anskuer negativt, men via KRAP har Leon Lassen lært at se det positive i en mestring, fordi han har fokus på beboerens ressourcer.

”Jeg har stor succes med at bruge skemaet Mestringsanalyse. De beboere, jeg arbejder med, er mennesker, som jeg har en stor indsigt i, da de både bor her, og da vi har mange samtaler om deres kamp i det daglige i en hverdag, som ofte besværliggøres af fortidens bagage. Mestringsanalysen belyser en bred vifte af det skete, både fysisk og mentalt, men det virkelig gode ved skemaet er også, at det belyser den personlige udfordring via baggrund, sårbarhedsfaktorer samt konsekvensbelysning. Dette er beboerne vant til i deres individuelle arbejde med sig selv, og vi finder derfor frem til den manglende indsats i situationerne sammen. Dette skema har virkelig dannet vejen for ændring af mange kortsigtede mestringer,” siger Leon Lassen.

Beboerens behov

Selv er Leon Lassen det, som han kalder for lidt af en fixertype, men også det har han fundet redskaberne til at undgå.

”Jeg vil gerne hjælpe, men nogle gange går det for hurtigt, og så glemmer jeg at være tålmodig og undersøge mere, før jeg handler. Det arbejder jeg løbende med i mit arbejde, og med KRAP som et supplement til min faglige udvikling har jeg lært at give beboeren mere plads, og derved oplever jeg, at vi i højere grad når ind til kernen og det reelle problem,” siger Leon Lassen, der også peger på vigtigheden af altid at være vedholdende.

”Jeg bliver ved med at møde personen positivt og anerkendende, og til sidst giver vi som menneske efter, når vi møder den positive og omsorgsfulde vedholdenhed fra et andet menneske. Det er min oplevelse. De mennesker, jeg arbejder med, har sjældent oplevet sig lykkedes, set, forstået eller lyttet til. Min tilgang baner vejen for, at jeg får lov til at komme ind i deres liv og give dem det, de forskanser sig imod grundet dårlig erfaring,” siger Leon Lassen.

Læs også om erfaringerne med unge i Thisted

KRAP tilbyder som nævnt en række skemaer, men det er ikke altid, at Leon Lassen anvender dem.

”Når en beboer har brug for hjælp i en given situation, er det væsentligste, at jeg er til stede, er nærværende, lytter og kan rådgive. Her vil et skema sjældent passe ind, men vil inddrages i de senere dybdegående og længere terapeutiske forløb. KRAP har været det, jeg har ledt efter som et supplement til det, vi vægter på min arbejdsplads, og som jeg ønsker at bidrage med i mit virke, fordi det passer ind i det, jeg vægter i mit liv i forvejen og den personlige og faglige udvikling, som jeg i forvejen er i gang med,” siger Leon Lassen.

Bliv klogere på..