Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

23/05/2017

Medborgerskabet gror i Katrinehaven

Stormvejret har lagt sig Meget har ændret sig i løbet af det sidste halve år…

Blomst der blomstrer op fra jorden, medborgerskabet gror i Katrinehaven

Stormvejret har lagt sig

Meget har ændret sig i løbet af det sidste halve år for beboere og personale på Katrinehaven i Viborg, der er et specialiseret døgn-og aktivitetstilbud for udviklingshæmmede. Det fortæller Susanne Flor, der er bostedets pædagogisk konsulent.

Katrinehaven var sidste år ellers ude i noget af et stormvejr, der rasede både i medierne såvel som på de indre linjer med lederfyringer og uro, der skabte problemer i forhold til de udviklingshæmmede beboeres trivsel.

Socialtilsyn Midt var forbi og gav stedet fem påbud, som skulle bringes i orden inden den 6. marts i år. Katrinehaven, der oprindeligt var delt i to, henholdsvis Nord og Syd, blev som konsekvenser af de store problemer samlet under én fælles ledelse. Valget faldt på Lilli-Ane Urup, der hidtil havde været leder af Nord.

Lilli-Ane har, siden hun blev øverste leder, arbejdet intents på at påbuddene kunne fjernes, hvilket de nu også er i dag. Yderligere var der behov for at sikre en langt bedre trivsel på bostedet samt opbygge en solid pædagogisk platform, der fremover kunne arbejdes ud fra.

KRAP på Katrinehaven

Efter at Lilli-Ane havde været på kursus i KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) satte hun sig for, at KRAP skulle implementeres på Katrinehaven. Det betød, at alle 90 medarbejdere blev sendt på kursus i KRAP. Og den nyvundne indsigt i den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang har ifølge Susanne Flor betydet en afgørende ændring i personalets tilgang til beboere såvel som til kollegaere.

-Det har givet åbninger til, hvordan vi taler med hinanden. At det handler om at bestræbe sig på at forstå og respektere det menneske, der står på den anden side af døren, fortæller Susanne Flor.

I første omgang føltes det det noget overvældende med de mange skemaer, der følger med den KRAP’ske tilgang, fortæller Susanne Flor, men det viste sig dog snart, at skemaerne kunne bruges som praktiske værktøjer, der gav en ensartet tilgang, fastholdt den nødvendige professionelle distance og derved skabte respekt.

-Skemaerne gør det ’ægte’. Man kan ikke være ’uægte’ i skemaerne, for så kan det ses, som Susanne Flor siger.

Bostedet begyndte at udarbejde skemaer for mestringsstrategi for beboerne, med det formå at beboerne og personalet i fællesskab skulle lære at mestre de udfordringer, der tidligere har kunne eskalere til udadreagerende adfærd og konflikt.

-Det er vigtigt at få afdækket og forstået, hvad der motivere en given handling og forstå de grundtanker, beboeren har om sig selv, siger Susanne Flor.

Også i forholdet mellem kollegaerne har den nye tilgang bidt sig fast.

-Der er nu en forståelse af, at den enkelte ikke skal kunne det hele selv, men at vi derimod tør bruge hinandens kompetencer. Jeg ser nu et personale, der pludselig lyser op, fortæller Susanne Flor.

Ressourcer og medborgerskab

Efter at fokus er blevet rettet mod beboernes ressourcer, er Katrinehaven i gang med at anvende disse i praksis, således at beboerne får ansvar, der svarer til deres ressourcer: nogle beboere har ansvaret for, at der bliver fejet på bestemte steder, andre for at holde et stykke af haven, mens andre igen sortere flasker hos købmanden. Derudover er der blevet oprettet en klub, hvor beboerne selv er med til at bestemme, hvad der skal foregå.

-Det handler meget om at give ansvar og gøre op med følelsen af, at der ikke er brug for en. Vi skal iscenesætte med-borgerskabet, så vi giver beboerne livet tilbage i forhold til, hvad de kan, runder Susanne Flor af.

Læs mere om Katrinehaven her…
Læs mere om hvad KRAP er her…

Bliv klogere på..