Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

12/01/2023

KRAP øger trivslen hos eleverne

Større ressourcefokus gør en forskel på Biersted Skole i Nordjylland.  Årets Skulder-KRAP 2022 går til…

2 kvinder står med blomster Skulder KRAP

Større ressourcefokus gør en forskel på Biersted Skole i Nordjylland. 

Årets Skulder-KRAP 2022 går til Jannie Gert Stoltze og Jana Boelt Nielsen, der begge 

er lærere på Biersted Skole i Nordjylland. Her arbejder de med blandt andet KRAP for 

at øge trivslen endnu mere hos eleverne i de ældste klasser, og det har skolen succes 

Med.  

“Via KRAP oplever vi, at vi kommer rundt om hele barnet, og det gør en forskel, både 

for os i vores arbejde, men særligt for det enkelte barns trivsel og muligheder for 

udvikling. Vi leder altid efter nye veje til at gøre det, vi gør, endnu bedre,” siger 

Jannie Gert Stoltze. 

Læs mere om KRAP her

De to lærere har indstillet hinanden, fordi de via deres AKT-funktion på mellemtrinnet 

og udskolingen arbejder tæt sammen. Samtidig er de i gang med at tage en 3-årig 

KRAP-uddannelse hos PsykologCentret for at udvide paletten af redskaber til at øge 

børnenes trivsel yderligere. 

”Trivsel er ikke nyt for os, men Biersted Skole har valgt at vægte trivsel endnu højere 

i den næste skolepolitik, og det betyder, at hele skolen – inklusivt ledelsen – har dette 

mål for øje. Det er dejligt rent fagligt at være på en skole, hvor der er dette fokus og 

en lyst til at arbejde med trivsel,” siger Jana Boelt Nielsen. 

De fortæller, at skolen efter corona-nedlukningerne, hvor mange elever blev 

undervist hjemme via en skærm, oplevede, at de elever, der havde det svært i 

forvejen, havde fået det sværere, men også at andre elever i højere grad ikke 

trivedes som før. Biersted Skole stod ikke alene med den oplevelse. Over hele landet 

har skolerne meldt ind, at flere unge har savnet fællesskabet i klassen og det at være 

tæt på en underviser fysisk. 

”Når vi arbejder som lærere, så ser vi jo eleverne direkte hver dag. Ser vi noget, som 

vi synes, at der skal handles på, så tager vi snakken med det samme. Den mulighed 

var taget fra os under nedlukningerne,” siger Jannie Gert Stoltze. 

Ingen quickfix 

Indtil nu har KRAP allerede gjort en forskel, fortæller de begge. Måden at tænke på 

er anderledes, og der er fokus på, hvordan der tales om det enkelte barn. 

”Vi har fået nogle redskaber, der gør, at det er nemmere for os at arbejde med 

tingene uden at quick fixe eller drage hurtige konklusioner. Samtidig giver skemaerne 

os en struktur og en dokumentation, som er vigtig,” siger Jana Boelt Nielsen. 

Selvom det kun er de to, der har taget uddannelsen indtil nu, så bruges 

KRAP-tankegangen på hele skolen. Både øvrige ansatte og ledelse hører således om 

KRAP og menneskesynet i løbet af dagligdagen samt på møder i lærergruppen. 

”Det er en styrke, når vi voksne taler samme sprog,” siger Jannie Gert Stoltze. 

Biersted Skole har cirka 400 elever og en stor afdeling for unge med autisme. Det er 

dog ikke her KRAP bruges mest pt. 

”Mange helt almindelige ungdomsproblemer kan jo sagtens løses via KRAPs tilgang. 

Du kan sagtens være et helt almindeligt ungt menneske med nogle helt almindelige 

udfordringer, som vi kan forebygge via en god snak, inden det eventuelt udvikler sig til 

mere”, siger Jana Boelt Nielsen. 

Bliv klogere på..