Elever lærer om mestring: Alle unge kan få behov for hjælp