Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

14/11/2023

Hvad er KRAP Neuropædagogik?

En neuropædagogisk tilgang udarbejdet til praksis KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) er en pædagogisk…

KRAP Neuropædagogik

En neuropædagogisk tilgang udarbejdet til praksis

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) er en pædagogisk og psykologisk tilgang, der er baseret på forståelse af menneskers grundvilkår, kognitionspsykologien og et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn. KRAP og Neuropædagogik er tæt forbundet og begge tilgange bygger på forståelse af hjernens udvikling, menneskets psykologi og pædagogik. KRAP Neuropædagogik er en praksisorienteret metode, der kombinerer viden om neurologi med pædagogiske strategier, som har til formål til at understøtte pædagogisk praksis og optimere udviklingsbetingelserne hos de aktuelle fokuspersoner. En vigtig komponent i denne tilgang er gennemførelsen af en KRAP Neuropædagogisk Assessment (KRAP-NPA), som er en neurologisk og pædagogisk undersøgelse, der danner grundlag for målrettet støtte og intervention i forhold til de individuelle behov og ressourcer hos de involverede personer.

Hjernens udvikling og neuropædagogik

Hjernen har en utrolig kompleks struktur med mere end 125 milliarder levende nerveceller. I løbet af de første år af livet topper antallet af nerveceller, men det reduceres over tid. Hjernen er ansvarlig for styring af kroppen, sprog, tænkning, opmærksomhed og erkendelse. En central pointe indenfor neuropædagogik er, at hjernen udvikler sig i takt med, hvordan den bruges. Dette princip, kendt som “Use it or lose it,” understreger vigtigheden af at skabe de rette betingelser for hjernens udvikling gennem hele livet. Derfor er det vigtigt at skabe de rette betingelser for hjernens udvikling, hvilket redskaberne i KRAP Neuropædagogik har tilmål at understøtte pædagogisk.

En afgørende nyere opdagelse er hjernens plasticitet, der betyder, at den kan ændre sig og tilpasse sig nye omstændigheder over tid. Børns udvikling er et dynamisk samspil mellem genetik, medfødte forudsætninger og miljøet, og omkring 70 % af hjernens indhold og potentialer udvikles efter fødslen.

Hvem kan bruge KRAP Neuropædagogik?

KRAP Neuropædagogik er en neuropædagogisk tilgang udarbejdet til fagpersoner, der arbejder pædagogisk med børn, voksne og ældre, der har cerebrale dysfunktioner, som følge af sygdom eller skade, eller personer med andre nedsatte kognitive funktioner. Med andre ord kan tilgangen med fordel bruges til alle fokuspersoner med ændrede grundvilkår. Det handler om at tilpasse miljøet og situationer for at fremme læring og udvikling samt at støtte individets mestringsstrategier.

Neuropædagogik for begyndere

I PsykologCentret arbejder vi på at udbrede kendskabet til KRAP Neuropædagogik og hjælpe med at implementere disse principper i pædagogiske sammenhænge. Vores mål er at klæde relationsarbejdere på til at skabe de bedst mulige betingelser for individuel udvikling og læring hos fokuspersonerne ved at forstå og anvende den nyeste viden om hjernens funktion og udvikling.

Et grundlæggende princip i KRAP-menneskesynet er, at alle mennesker bør mødes på deres grundvilkår. Dette muliggør KRAP-Neuropædagogik netop ved at tilbyde en tilgang, der bygger på respekt for det enkelte menneskes grundvilkår både fysisk, psykisk og socialt.

KRAP Neuropædagogik i praksis

Hvis du ønsker yderligere information om KRAP Neuropædagogik, er du velkommen til at kontakte os her. Vi tilbyder kurser og supervision inden for området, der kan skræddersys til dine specifikke behov inden for fagområdet. Se vores udvalg af kurser og uddannelser her.

Bliv klogere på..