Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

21/02/2023

Få viden om KRAP i praksis

Sådan anvendes KRAP i arbejdet med mennesker. KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret anerkendende praksis, og…

KRAP i praksis billeder af personer samlet i en gruppe

Sådan anvendes KRAP i arbejdet med mennesker.

KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret anerkendende praksis, og det er en metode, der fokuserer på at fremme individets ressourcer og styrker, og understøtte udviklingen af et positivt selvbillede. KRAP metoden tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og ressourcer, og metoden hjælper personen med at sætte realistiske mål og opnå dem. 

Hvordan anvendes KRAP i praksis?

Først skal man formulere en sag. En sagsformulering hjælper med at identificere, hvad der er vigtigt for personen og hvilke ressourcer, der kan anvendes i arbejdet med personen. En KRAP sagsformulering bør omfatte en beskrivelse af personens udfordringer, mål og ressourcer samt de strategier og metoder, der vil blive anvendt til at hjælpe personen med at nå disse mål.

Når sagsformuleringen er på plads, mødes man med personen og taler med vedkommende om deres situation og ønsker. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i personens perspektiv og lytte til deres oplevelser og behov. Under samtalen kan man bruge forskellige teknikker, som fokuserer på at støtte personens ressourcer og styrker og hjælper personen med at se på udfordringerne på en mere konstruktiv måde.

På baggrund af sagsformuleringen og samtalen kan man hjælpe personen med at formulere realistiske mål og strategier, der vil hjælpe dem med at opnå deres ønsker og behov. Det er vigtigt at sikre sig, at personen er enig i målene og er motiveret til at arbejde på dem. Målene bør også formuleres, så de er målbare og konkrete, så der kan følges op på, om de er blevet nået.

KRAP som handlingsplan

Når målene er sat, er det tid til at formulere en handlingsplan. Handlingsplanen skal beskrive, hvordan man vil arbejde mod at nå målene og hvilke strategier og metoder, der vil blive anvendt. Handlingsplanen kan også omfatte en tidsplan for, hvornår de forskellige aktiviteter skal udføres, og hvem der er ansvarlig for at følge op på dem.

Herefter er det tid til at udføre handlingsplanen. Det er vigtigt at følge planen og justere den undervejs, hvis der opstår nye udfordringer eller muligheder. Det er også vigtigt at løbende evaluere og justere målene og strategierne for at sikre, at de stadig er aktuelle.

KRAP adskiller sig fra andre metoder

KRAP er en anderledes pædagogisk tilgang, der er udviklet gennem mange år. Grundlæggeren Lene Metner arbejder fortsat med udvikling af metoden, og på hvordan KRAP kan tilpasses og implementeres i praksis, så flere faggrupper og organisationer der arbejder med mennesker både inden for normal og specialområdet kan få glæde af KRAP. Metoden er baseret på et positivt menneskesyn, hvor man fokuserer på at se det bedste i mennesker og på at anerkende deres ressourcer og styrker. KRAP metoden har vist sig at være effektiv i mange forskellige sammenhænge og skiller sig ud fra andre metoder på flere måder. Læs mere om KRAP her

KRAP er baseret på en ressourcefokuseret tilgang. Det vil sige, at man fokuserer på de ressourcer, som mennesker har til rådighed i stedet for deres begrænsninger. Dette skaber en konstruktiv tilgang til problemløsning og kan føre til nye og effektive løsninger. Ved at fokusere på ressourcer og styrker kan organisationer skabe et mere motiverende og konstruktivt arbejdsmiljø, hvor mennesker kan trives og udvikle sig på bedst mulig vis.

Tanker, følelser og handlinger hænger sammen

KRAP er baseret på en kognitiv tilgang. Dette betyder, at man ser på, hvordan menneskets tanker, følelser og handlinger hænger sammen. Målet er at øge personens bevidsthed om egne tankemønstre og følelser og at lære at håndtere dem på en hensigtsmæssig måde. KRAP metoden hjælper mennesker med at lære at tænke mere positivt og konstruktivt og at udvikle mere hensigtsmæssige strategier til at håndtere udfordringer og problemer, der er eller måtte opstå.

Fokus på forskellighed

KRAP i praksis tager højde for den enkeltes unikke situation og behov og tilpasser interventionen herefter. Dette gøres ved at bruge en kognitiv sagsformulering, der hjælper med at identificere personens behov, ønsker og ressourcer. Herefter udvikles en individuel handlingsplan, der tager højde for personens specifikke situation.

Krap i praksis er baseret på en anerkendende tilgang

KRAP i praksis er baseret på en anerkendende tilgang. Dette betyder, at man fokuserer på at se det bedste i mennesker og på at anerkende deres ressourcer og styrker. Dette skaber en positiv spiral af selvrespekt og selvtillid, som kan føre til øget motivation, bedre trivsel og mere effektive løsninger på problemer.

Ved at anerkende og støtte menneskers positive egenskaber og styrker kan man skabe et mere positivt og støttende miljø, hvor mennesker føler sig værdsat og anerkendt for deres kompetencer og ressourcer.

Læs mere om KRAPs menneskesyn her

Det hele menneske

KRAP bygger på en helhedsorienteret tilgang. Det vil sige, at man ser på den enkelte som en hel person, og ikke kun som en samling af symptomer eller problemer. KRAP metoden tager højde for alle aspekter af en persons liv, herunder arbejde, familie, relationer og fritidsinteresser.

KRAP er også kendt for at have et højt fokus på anerkendelse og positiv feedback. I stedet for at fokusere på fejl og mangler, lægger KRAP vægt på at anerkende personens ressourcer og styrker. Dette kan øge personens selvtillid og motivation, og skabe en positiv spiral af selvrespekt og succes.

KRAP i praksis en effektiv værktøjskasse 

Endelig er KRAP kendt for at have en bred anvendelse og er effektiv i mange forskellige sammenhænge. Metoden kan anvendes i både klinisk praksis, socialt arbejde, undervisning og erhvervslivet. Dette skyldes blandt andet, at KRAP i praksis tager udgangspunkt i et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn, som er relevant i mange forskellige situationer.

Kort sagt, KRAP i praksis skiller sig ud fra andre metoder ved at have et fokus på individuelle behov og ønsker, en kognitiv tilgang til at identificere ressourcer og behov, positiv feedback og anerkendelse, samt en bred anvendelse på tværs af forskellige praksisområder. Hvis du ønsker at lære mere om KRAP-metoden og dens unikke tilgang, kan en KRAP-uddannelse eller et KRAP kursus være en god start.

Find vores uddannelser her

Bliv klogere på..