KRAP logo

86 60 11 71

Kurv
Menu
Kurser
Søg
Kontakt
Kurv
21/02/2023

KRAP i praksis

KRAP i praksis, KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) er en pædagogisk metode, der fokuserer…

KRAP i praksis

KRAP i praksis, KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis) er en pædagogisk metode, der fokuserer på at fremme individets ressourcer og styrker, og understøtte udviklingen af et positivt selvbillede. KRAP-metoden tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og ressourcer, og hjælper personen med at sætte realistiske mål og opnå dem. 

Hvordan anvendes KRAP i praksis?

Først skal man formulere en sag. En sagsformulering hjælper med at identificere, hvad der er vigtigt for personen og hvilke ressourcer, der kan anvendes i arbejdet med personen. KRAP sagsformulering bør omfatte en beskrivelse af personens udfordringer, mål og ressourcer, samt de strategier og metoder, der vil blive anvendt til at hjælpe personen med at nå sine mål.

Når sagsformuleringen er på plads, skal man møde personen og tale med vedkommende om deres situation og ønsker. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i personens perspektiv og lytte til deres oplevelser og behov. Under samtalen kan man bruge forskellige teknikker, som fokuserer på at støtte personens ressourcer og styrker, og hjælpe personen med at se på udfordringerne på en mere konstruktiv måde.

På baggrund af sagsformuleringen og samtalen kan man hjælpe personen med at formulere realistiske mål og strategier, der vil hjælpe dem med at opnå deres ønsker og behov. Det er vigtigt at sikre sig, at personen er enig i målene og er motiveret til at arbejde på dem. Målene bør også formuleres, så de er målbare og konkrete, så der kan følges op på, om de er blevet nået.

KRAP handlingsplan

Når målene er sat, er det tid til at formulere en handleplan. Handleplanen skal beskrive, hvordan man vil arbejde mod at nå målene, og hvilke strategier og metoder, der vil blive anvendt. Handleplanen kan også omfatte en tidsplan for, hvornår de forskellige aktiviteter skal udføres, og hvem der er ansvarlig for at følge op på dem.

Nu er det tid til at udføre handleplanen. Det er vigtigt at følge planen og justere den undervejs, hvis der opstår nye udfordringer eller muligheder. Det er også vigtigt at løbende evaluere og justere målene og strategierne for at sikre, at de stadig er aktuelle.

KRAP i Praksis adskiller sig fra andre metoder

KRAP i praksis er en anderledes pædagogisk tilgang , der er udviklet gennem mange år. Grundlæggeren Lene Metner arbejder fortsat med udvikling af metoden, og på hvordan KRAP kan tilpasses og implementeres i praksis, så flere faggrupper og organisationer der arbejder med mennesker både inden for normal og specialområdet kan få glæde af KRAP. Metoden er baseret på et positivt menneskesyn, hvor man fokuserer på at se det bedste i mennesker, og på at anerkende deres ressourcer og styrker. KRAP-metoden har vist sig at være effektiv i mange forskellige sammenhænge, og skiller sig ud fra andre metoder på flere måder.

Forskellen mellem KRAP i praksis og andre metoder er, at KRAP-metoden er baseret på en ressourcefokuseret tilgang. Det vil sige, at man fokuserer på de ressourcer, som mennesker har til rådighed, i stedet for deres begrænsninger. Dette skaber en mere positiv og konstruktiv tilgang til problemløsning og kan føre til mere kreative og effektive løsninger. Ved at fokusere på ressourcer og styrker kan organisationer skabe et mere motiverende og konstruktivt arbejdsmiljø, hvor mennesker kan trives og udvikle sig på bedst mulig vis.

Tanker følelser og handlinger hænger sammen

Der er flere væsentlige forskelle mellem KRAPz og andre metoder, f.eks., at KRAP-metoden er baseret på en kognitiv tilgang. Dette betyder, at man ser på, hvordan menneskets tanker, følelser og handlinger hænger sammen.  Målet er at øge personens bevidsthed om sine egne tankemønstre og følelser, og at lære at håndtere dem på en hensigtsmæssig måde. KRAP-metoden hjælper mennesker med at lære at tænke mere positivt og konstruktivt, og at udvikle mere hensigtsmæssige strategier til at håndtere udfordringer og problemer der er eller måtte opstå.

Fokus på forskellighed

Fokus på individuelle behov og ønsker. KRAP i praksis  tager højde for den enkeltes unikke situation og behov, og tilpasser interventionen herefter. Dette gøres ved at bruge en kognitiv sagsformulering, der hjælper med at identificere personens behov, ønsker og ressourcer. Herefter udvikles en individuel handlingsplan, der tager højde for personens specifikke situation.

Krap i praksis er baseret på en anerkendende tilgang

KRAP i praksis er baseret på en anerkendende tilgang. Dette betyder, at man fokuserer på at se det bedste i mennesker og på at anerkende deres ressourcer og styrker. Dette skaber en positiv spiral af selvrespekt og selvtillid, som kan føre til øget motivation, bedre trivsel og mere effektive løsninger på problemer. Ved at anerkende og støtte menneskers positive egenskaber og styrker kan man skabe et mere positivt og støttende miljø, hvor mennesker føler sig værdsat og anerkendt for deres kompetencer og ressourcer.

Det hele menneske

Forskellen mellem KRAP i praksis og andre metoder er, at KRAP-metoden er en holistisk tilgang. Det vil sige, at man ser på den enkelte som en hel person, og ikke kun som en samling af symptomer eller problemer. KRAP-metoden tager højde for alle aspekter af en persons liv, herunder arbejde, familie, relationer og fritidsinteresser.

KRAP er også kendt for at have et højt fokus på anerkendelse og positiv feedback. I stedet for at fokusere på fejl og mangler, lægger KRAP vægt på at anerkende personens ressourcer og styrker. Dette kan øge personens selvtillid og motivation, og skabe en positiv spiral af selvrespekt og succes.

KRAP i praksis en effektiv værktøjskasse 

Endelig er KRAP kendt for at have en bred anvendelse og er effektiv i mange forskellige sammenhænge. Metoden kan anvendes i både klinisk praksis, socialt arbejde, undervisning og erhvervslivet. Dette skyldes blandt andet, at KRAP i praksis tager udgangspunkt i et anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn, som er relevant i mange forskellige situationer.

Kort sagt, KRAP i praksis skiller sig ud fra andre metoder ved at have et fokus på individuelle behov og ønsker, en kognitiv tilgang til at identificere ressourcer og behov, positiv feedback og anerkendelse, samt en bred anvendelse på tværs af forskellige praksisområder. Hvis du ønsker at lære mere om KRAP-metoden og dens unikke tilgang, kan en KRAP-uddannelse eller kursus være en god start.

Bliv klogere på..