Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

10/03/2021

KRAP gør Stenbjerghuset til et rart sted at gå på arbejde, være og bo

KRAP har ændret hverdagen for både beboere og personale Et af de botilbud, hvor man…

2 personer der udfylder et KRAP skema - på Stenbjerghuset

KRAP har ændret hverdagen for både beboere og personale

Et af de botilbud, hvor man har erfaret, hvad KRAPs metode kan gøre i en hverdag for både ledere, ansatte og beboere, er Stenbjerghuset i Ikast.

Her anvendes KRAP systematisk fra første henvendelse om en ny borger til en eventuel udslusning til egen bolig, men også i forbindelse med de ansattes daglige arbejdsdag, MUS-samtaler samt implementering af nye tiltag og udvikling. Det fortæller leder Allan Jakobsen og pædagogisk leder Inger Jakobsen fra Stenbjerghuset.

Stenbjerghuset er et botilbud for voksne, der primært har autisme spektrum forstyrrelser eller ADHD/ADD. Den selvejende institution blev etableret i 2001 og fremstår som et hjemlignende tilbud med tryghed og fællesskab. Der er 12 beboere fordelt på to afdelinger samt to i egne lejligheder med bostøtte.

Læs mere om KRAP her. 

”Kravene om systematik, dokumentation og progression er øget i forhold til vores daglige arbejde, og i den forbindelse er KRAP for os et vigtigt og virkelig godt redskab. KRAP skaber gennemsigtighed og kaster lys over ressourcerne, hos både os som ledere, vores ansatte og vores borgere,” siger Inger Jakobsen.

Brugen af skemaerne fra KRAP og den ressourcefokuserede tilgang er endvidere medvirkende til at skabe overskuelighed, finde løsninger og synliggøre progression, hvilket er med til at give arbejdsglæde ved medarbejderne og succesoplevelser for beboerne

Drømmescenariet

Institutionen har været gennem en større forandringsproces det seneste et til halvandet år, og som led i denne proces besluttede ledelsen på Stenbjerghuset, at KRAP skulle anvendes i en lang række situationer. Det har skabt en systematik og ensrettet tilgang på bostedet, og det kombineret med en høj faglighed er alt sammen med til at gøre Stenbjerghuset til et rart sted at gå på arbejde, være og bo.

”Vores drømmescenarie er at blive en certificeret KRAP-institution, og det arbejder vi for. Vi anvender KRAP, fordi det er det, der virker for os og er foreneligt med vores menneskesyn, og hvad vi gerne vil stå for. Vi kan begynde at se resultaterne af forandringen i form de drøftelser, der er blandt de ansatte, og i dokumentationen samt tilgangen til beboerne og deres problematikker. Herudover ser vi motiverede og glade ansatte samt trygge beboere, der føler sig mødt og hørt,” siger Allan Jakobsen.

Hos Stenbjerghus er det planen at uddanne samtlige ansatte og stedet ledere løbende i KRAPs principper, og mange har da også allerede været på årskursus hos PsykologCentret Viborg & Skive.

Se mere om vores KRAP kurser.

”Allerede når vi får en henvendelse fra kommunen om en ny borger tager vi KRAP i brug. Vi laver en Kognitiv sagsformulering og anvender Ønskespejlet for at undersøge, hvad kommunen ønsker af os. Herudover giver den Kognitive sagsformulering et rigtig godt billede af borgerens livshistorie, ressourcer, mestringer med mere, og det hjælper os med at blive skarpe på, hvilke oplysninger vi ønsker uddybet og besvaret fra kommunen. Med dette afsæt kan vi stille kvalificerede spørgsmål – alt sammen for at sikre det ”gode match” mellem borger og institution.

Personalet inddrages naturligvis i denne proces, ved at den Kognitive sagsformulering drøftes, og vi kan efterfølgende give kommunen et realistisk svar på, hvad det er, vi kan tilbyde borgeren. Vi anvender også løbende forudsætningsanalyser på vores borgere, så vi kan se hvilke ressourcer den enkelte borger indeholder og hvilke forudsætninger der skal være til stede, for at ressourcerne kan anvendes. Det er blandt andet ud fra denne viden, at vi udarbejder beboerens ugeskema og planlægger, hvordan disse ressourcer bringes bedst i spil i dagligdagen. Vi bruger løbende registreringsskemaerne fra KRAP, så vi har et overblik over, hvad vi som ansatte oplever med en borger over tid,” siger Inger Jakobsen.

På ressourcemøder med borgeren anvendes blandt andet Måltrappen, Ønskespejlet og Fyrtårnsskemaet. Det er tilsammen med til at støtte beboerne og give dem en mere overskuelig hverdag, der også visuelt, ved hjælp af KRAP-skemaer, kan følge med i egen hverdag og mål.

”Senere kan flere skemaer naturligvis inddrages, og det gør vi løbende. Vi oplever også, at borgerne selv kommer og efterspørger redskaberne,” siger Inger Jakobsen.

God proces

Mellem de ansatte er tone også præget af KRAPs ressourcefokuserede tilgang, og det giver en arbejdsplads med trivsel, oplever de to ledere. Oplever en ansat en dag en afmagt, tør vedkommende italesætte den over for det øvrige personale, fordi man ved, at det modtages konstruktivt og anerkendende.

”Vi bruger de samme tilgange ved MUS-samtaler. Hvor ligger den enkelte medarbejders ressourcer? Hvor mener den enkelte medarbejder selv, at ressourcerne er, og hvordan kan vi bringe de ressourcer i spil?” siger Allan Jakobsen.

Forandring kan ofte medføre uro, hvilket ledelsen også har oplevet hos Stenbjerghuset. Dog mærkes der nu tydeligt en øget ro i takt med, at personalet oplever, at anvendelsen af KRAP samt systematikken giver mening i det daglige arbejde. For at sikre tryghed i personalegruppen, forsøger Stenbjerghusets ledelse at være mest mulig transparent ved implementering af nye tiltag. Her anvendes blandt andet Måltrappen, så alle ansatte kender de forskellige trin fem til målet.

”Vi har valgt KRAP som vores fundament. Det betyder, at vi anvender KRAP’s tilgang, metoder og systematik i det daglige arbejde. Hvis vi gjorde tingene på syv forskellige måder, ville det måske skabe utryghed og usikkerhed blandt både beboere og personale, og retningen ville være utydelig. For at sikre anvendelse af KRAP har vi hyppig sparring, der er drøftelser i personalegruppen og drøftelser på P-møder, og vi har herved minimeret utrygheden og tilført personalegruppen løsningsmuligheder, motivation og engagement, hvorved beboernes trivsel højnes,” siger Inger Jakobsen.

Bliv klogere på..