Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:30

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Kollegial supervision

Kollegial KRAP-supervision er en metode til faglig supervision, hvor der anvendes en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang til at styrke den enkelte fagpersons praksis og udvikling. KRAP står for "Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis", som er en tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer. På den måde skabes en struktureret refleksionsproces, der kan føre til forbedringer i den enkelte fagpersons praksis og i organisationen som helhed.

Kollegial supervision

Hvad er KRAP kollegial-supervision?

Hvad er og hvordan kan kollegial supervision styrke og udvikle dit professionelle arbejde i samarbejde med dine kolleger? Supervisoren en kollega, hvilket giver en fordel i supervisionen, da supervisoren normalt har en indgående kendskab til de elementer fra dagligdagen, der bliver arbejdet med.

Det kan være en fordel, da supervisoren har et godt kendskab til den enkelte fagpersons arbejdsområde og ikke mindst de udfordringer, personen møder i hverdagen.

Formålet med kollegial KRAP-supervision

Målet er at styrke supervisandens faglighed og oplevelse af at forstå, analysere og skabe udvikling. Supervisionen foregår på et anerkendende og ressourcefokuseret grundlag med den kognitive tilgang som referenceramme. Der vil i den kollegiale KRAP-supervision altid blive arbejdet med afsæt i Søjlemodellen, og der vil blive inddraget forskellige KRAP-redskaber efter behov og efter opgavens karakter.

Fordelene ved kollegial supervision

Fordele er, at I kan arbejde med positive forudsætninger for det gode samarbejde i gruppen. Det kan eksempelvis være en gruppe kollegaer, som oplever, at I nogle gange misforstår hinanden, og på den baggrund kommer til at bruge negative ressourcer på at “fejlfinde” hos hinanden.

Så vil det være oplagt at bruge KRAP-metoderne til at fokusere på de ressourcer, I som gruppe besidder i forhold til det faglige arbejde og derefter overveje, hvordan I sammen kan skabe forudsætningerne for det gode samarbejde. På denne måde kan kollegial KRAP-supervision være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø og styrke samarbejdet i organisationen.

Derfor er de rette kompetencer vigtige 

Som supervisor i kollegial KRAP-supervision er det vigtigt at have de rette kompetencer. Det kræver blandt andet en god forståelse for den kognitive tilgang og for KRAP som metode. Det kræver også evnen til at skabe en tryg og tillidsfuld ramme for supervisionen, hvor supervisoren føler sig anerkendt. Derudover er det vigtigt at have gode kommunikationsevner og at være lydhør over for udfordringer og behov.

Den faglige kontekst

Kollegial KRAP-supervision kan anvendes i mange forskellige faglige kontekster, såsom sundhedsprofessionelle, socialarbejdere, lærere og ledere. KRAP metoderne er et godt og anerkendende fundament i enhver organisation. Her på vores hjemmeside kan du finde inspiration og viden om redskaberne, samt vores kurser og vores nye bog “Kollegial KRAP-supervision” af Lene og Maria Metner. I bogen præsenterer vi en række konkrete og praksisnære eksempler. Hvor du kan læse mere om,hvordan KRAP-redskaber kan anvendes i forskellige faglige kontekster, såsom pædagogiske, læringsmæssige, sociale og behandlingsmæssige. Vores ønske er at klæde supervisorer på til at supervise deres kolleger på en saglig og systematisk måde og dermed fremme udviklingen i deres team og organisation.

Styrker samarbejdet

Kollegial supervision kan være med til at styrke din faglige praksis og samarbejde med dine kolleger. Det kan også være med til at skabe en bedre arbejdsplads med et stærkere og mere samarbejdende team. Vi håber, at vores materiale kan bidrage til at styrke dit professionelle arbejde og forbedre samarbejdet med dine kolleger.

Mere viden om Kollegial KRAP supervision?

Hvis du søger mere inspiration og viden om redskaberne, der kan anvendes i arbejdet med at udvikle din faglige praksis og samarbejde med dine kolleger. Så overvej om et kollegial Krap supervisor kursus kunne være noget for jer. Vores kurser i Kollegial KRAP supervision er tilrettelagt til jer, der allerede praktiserer KRAP i jeres organisation.