Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Tilde Birk

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist

Tilde-Birk

Om mig

Jeg har en bred og alsidig erfaring inden for det specialiserede og socialpædagogiske område som hhv. socialpædagog, faglig koordinator og faglig leder. Herudover har jeg erfaring som konsulent inden for det psykologiske område med speciale i Autisme og ADHD hvor jeg bl.a har udført psykologisk og pædagogisk rådgivning, terapi, behandling og støtte til både private og kommunale instanser, både med børn, unge og voksne. Herudover pædagogisk rådgivning, familie behandling, forældrekurser, strukturkurser samt rådgivning ifb. myndighedssamarbejde, rådgivning ift. tilpassede pædagogiske tilgange og metodikker.

Jeg har en forankret og bred viden ift. pædagogiske, neuropsykologiske og neuropædagogiske forståelser og metodikker. Jeg har desuden viden om samt erfaring med implementering af KRAP, kvalificering af praksis samt pædagogisk dokumentation med KRAP, som overordnet metodiske grundlag for pædagogisk praksis.

Personligt er jeg særligt glad for den KRAP ‘ske metodes måde at forene og bygge bro mellem evidensbasserede pædagogiske og psykologiske teorier og den praktiske relationsbaserede praksis. Desuden har jeg en forkærlighed for den systematiske og samtidig fleksible bevægelighed metoden bygger på ift. at kunne tilpasses det enkelte menneske, dennes behov og udvikling.

Min professionelle tilgang og forholdemåde udspringer af en anerkendende, systemisk og ressource fokuseret tilgang. Jeg har et særligt fokus på det enkelte menneske, dets perspektiver og mestringsstrategier. Hvorfor det er essentielt for mig, at for skabe et trygt rum, der fordrer de bedste udviklings-, lærings- og forandringsbetingelser.

Jeg tilbyder:

  • Pædagogiske udredning og rådgivning, herunder VISO-sager
  • Rådgivning og støtte i arbejdet med struktur og systematik
  • Supervision for medarbejdere og ledere med afsæt i KRAP
  • Undervisning i KRAP
  • Undervisning omkring autisme