Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Steffan Fausing

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist

Steffan Fausing

Om mig

Jeg er uddannet professionsbachelor som pædagog og har arbejdet indenfor specialområdet siden 2007 i stillinger som pædagog, koordinator og leder.

Mit erfaringsgrundlag tager særligt afsæt i mange års samarbejde med unge og voksne med autistiske, hvor af 10 år har været i beskæftigelse- og uddannelsesregi. Her har mit fokus været på, at sikre trivsel og udvikling for det enkelte individ ud fra dennes motivation, ressourcer og forudsætninger. Dette arbejder er sket via ressourceforløb, STU-uddannelse, interne og eksterne praktikforløb, undervisning i bl.a. selv- og samfundsforståelse, samt samværs og aktivitetstilbud. Jeg har igennem dette arbejde også opnået et bredt kendskab, samt viden og erfaring til forskellige målgrupper, så som ADHD, angst og misbrug. Derudover har jeg tidligere arbejdet i bofællesskab, børnehaver og SFO.
Som professionel står jeg på et fagligt fundament af KRAP, Empowerment og struktureret autismepædagogik, hvor jeg har særlig erfaring med, at arbejde med selvforståelse og medborgerskab. Udover uddannelse i KRAP, har jeg deltaget på Autismepiloten og Autismepilot +, Robusthedsinstruktør kursus, samt lederuddannelser i Region Midt.

Jeg tilbyder:

 • Pædagogiske udredninger og afdækninger, herunder VISO-sager
 • Samtale og selvforståelsesforløb med børn, unge og voksne med ASF, ADHD, samt andre psykiske lidelser
 • Rådgivning og støtte i arbejdet med struktur og systematik
 • Rådgivning og støtte i at arbejde målrettet og sikre målbar udvikling
 • Rådgivning og støtte i at understøtte Empowerment og medborgerskab
 • Rådgivning og støtte i at arbejde med afdækning og træning af færdigheder
 • Rådgivning og støtte i velfærdsteknologi
 • Støtte/mentor opgaver med fokus på beskæftigelse og uddannelse
 • Undervisning i KRAP metoder
 • KRAP-supervision
 • Ledelsessparring