Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Søren Gytz Olesen

Pædagogisk konsulent

Søren Gytz Olesen

Om mig

Jeg er uddannet lærer og cand.pæd. i pædagogik fra DPU; endvidere Ph.D. i uddannelsessociologi fra Københavns Universitet. Jeg har arbejdet som lærer i folkeskolen i både Danmark og Grønland, samt på VUC. Fra 1994 har jeg arbejdet som underviser i pædagogik ved Viborg-Seminariet, hvor jeg senere også blev blev rektor.

Fra 2009 ansat i Professionshøjskolen VIA, med særligt fokus på forskning og forskningsledelse indenfor professionsområdet (lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter mf.). Sideløbende hermed har jeg været ekstern lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet i perioden 2010 – 2015.

Jeg har en særlig interesse i uddannelsessociologi samt udvikling af professionel kompetence; professionel viden og vidensformer generelt, videnskabsteori samt empiriske metoder. På det praktiske område interesse for institutionsudvikling og -forandring; herunder forventninger til professionel ledelse og kvalitet samt spørgsmål knyttet arbejdet i en politisk organisation (stat/region/kommune).

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du:
Vil du ændre din praksis som institutions- eller skoleleder gennem pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser?
Vil du ændre på din forståelse af dit professionelle arbejde, herunder udvikling af pædagogisk ledelse og praksis på et metodisk og refleksivt grundlag?
Vil du beskrive/ændre din institution, herunder anvende observation og iagttagelse, strukturere forandringsprocesser og arbejde mod en synlig og argumenteret professionel kvalitet?

Jeg tilbyder:

  • Temadage
  • Supervision individuelt og grupper
  • Skræddersyet kursusdage