Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Rikke Meedom

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist

Rikke Meedom

Om mig

Jeg er uddannet pædagog i 2003, har en diplomuddannelse i Psykologi og er nu i gang med en Master i Læreprocesser. Derudover har jeg flere uddannelser i KRAP, jeg er uddannet træner i ART og Family Ties, samt har kurser i bla. Coaching, Recovery, systemiske og narrative tilgange.

Jeg har en bred og alsidig erfaring inden for det socialpædagogiske og socialpsykiatriske område både ift. børn, unge, voksne og familier
Jeg har viden om og erfaring med bl.a. emotionelle udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, omsorgssvigt, misbrugsproblematikker, psykiske diagnoser og dobbeltdiagnoser, udadreagerende adfærd, konflikthåndtering, selvskadende adfærd, gruppedynamikker, familiemønstre, netværksarbejde, samt børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk.
Derudover har jeg en særlig stor interesse i pædagogisk dokumentation

Jeg er optaget af praksis og på hvordan vi på bedst mulig vis kan møde de mennesker, der har brug for vores hjælp, støtte og guidning. I mødet med mennesker er jeg anerkendende, ressourcefokuseret og respektfuld, og jeg er nysgerrig for at få kendskab til det, der giver mening for den enkelte.
Jeg har erfaring med det tværprofessionelle samarbejde på tværs af niveauer, funktioner og fag og ved hvilken kompleksitet der kan være, når der er mange forskellige aktører i spil.
Jeg er VISO specialist indenfor børne og unge området, specialrådgivning og voksenområdet.

Jeg tilbyder:

  • Socialpædagogisk KRAP bistand og vejledning .
  • Pædagogisk udredning.
  • Støtte/mentor opgaver.
  • Rådgivning af forældre og netværk.
  • Rådgivning og undervisning til institutioner ift. brugen af pædagogisk dokumentation
  • Pædagogiske støttesamtaler for børn, unge, voksne, familier – individuelle og gruppeforløb
  • Jeg tilbyder Viso