Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Pia Mohr Laursen

Aut. psykolog VISO-specialist

Pia Mohr Laursen

Om mig

Jeg er uddannet cand. pæd. psyk. i 2004 og autoriseret psykolog i 2006. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.

Jeg er oprindelig uddannet socialpædagog og har i en årrække arbejdet inden for voksenhandicapområdet på såvel døgninstitution som i dagbeskæftigelse.

Efter uddannelse som psykolog har jeg været ansat i PPR dels i almen psykologstilling og dels i lederstilling.

Jeg har en bred erfaring med børn og unge i alderen 0-18 år. Jeg har beskæftiget mig med såvel almenområdet som specialområdet og dermed børn og unge med særlige behov.

Jeg har erfaringer med at foretaget kognitive undersøgelse af børn, unge og voksne. Der har været tale om psykologiske undersøgelser, der har skullet danne grundlag for råd og vejledning til fagpersoner. Jeg har desuden udført psykologiske undersøgelser i forbindelse med henvisning til psykiatrisk udredning.

Jeg har desuden arbejdet med rådgivning til forældre/ pårørende. Jeg har ydet supervision af personale inden for det pædagogiske område samt supervision af psykologer med henblik på autorisation.

Igennem årene har jeg taget afsæt i en kognitiv, anerkende og ressourcefokuseret tilgang. Jeg har altid været optaget af at psykologisk viden bliver formidlet på en måde, så det kan forstås, give mening og omsættes til en pædagogisk praksis. Netop den mulighed rummer KRAP.

Jeg tilbyder: