Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Ninna Rieck Sørensen

Pædagogisk og socialfaglig konsulent og VISO-specialist

Ninna Rieck Sørensen

Om mig

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2002 og har derudover en kandidatuddannelse i socialt arbejde. Min praksiserfaring er bredt funderet inden for målgrupperne børn, unge og familier, samt handicapområdet med særligt fokus på udviklingshæmmede voksne, og dette både som medarbejder, konsulent og leder på både myndighed- og udførerområdet.

Uddannelses- og erfaringsmæssigt har jeg således baggrund inden for både det pædagogiske-, didaktiske-, sundheds- og socialfaglige felt, som bidrager til min forståelse for forskellige menneskelige og faglige perspektiver og logikker.
Igennem flere år har jeg på forskellige vis haft væsentlige roller i forhold til styring af udviklings-, lærings- og forandringsprocesser, hvor en stor del af arbejdet har været at skabe sammenhæng mellem organisatoriske strategier, mål og værdier, og den daglige praksis. I dette arbejde har jeg altid været inspireret af grundstenene i KRAP, da jeg er af den overbevisning, at anerkendelse af og fokus på borgernes ressourcer er det vigtigste styringsredskab i forhold til at skabe udvikling og forandring for den enkelte.

Mit erfaringsgrundlag er bredt funderet, hvilket bidrager til et solidt fundament i forhold til processtyring og kreativ løsningsorientering.

Jeg tilbyder:

  • Pædagogiske udredning og rådgivning, herunder VISO-sager
  • Rådgivning og støtte i arbejdet med struktur og systematik
  • Vejledning i målbar og målrettet udvikling hos både børn og voksne
  • Rådgivning og støtte i at arbejde med afdækning og træning af færdigheder
  • Ledersupervision med afsæt i KRAP
  • Supervision for medarbejdere og ledere med afsæt i KRAP
  • Undervisning i KRAP