Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:30

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Karin Bakmand

Specialpædagogisk konsulent og VISO-specialist

Karin Bakmand

Om mig

Jeg er uddannet pædagog i 1995 suppleret med en PD i special pædagogik/psykologi i 2005.
Efter pædagoguddannelsen var jeg med til at opstarte et særligt aflastningstilbud til børn og unge med autisme. 5 år senere blev jeg, af Ringkøbing-Amt udvalgt til at igangsætte en særlig indsats på autismeområdet; kaldet Autismeprojektet. Projektet blev sat i værk via samarbejde med Center for Autisme og her fik jeg praktisk og teoretisk oplæring.
Jeg har fungeret som Projektkoordinator og Autismekonsulent for en lang række kommuner i det midt og vestjyske gennem 15 år.

Jeg har licens til udbydelse af EarlyBird og EarlyBird Plus samt mange års erfaring med undervisning, supervision og vejledning til forældre og fagfolk. Ligeledes har jeg stor erfaring med pædagogiske støttesamtaler med børn, unge og voksne med autisme, ADHD, kognitive handicap samt tilstødende tilstande.

Sideløbende med jobbet som Autismekonsulent har jeg haft mentorfunktioner for en mængde unge og voksne med autisme/ADHD, fungeret som vejleder, underviser og supervisor for familier, fagfolk rundt om i landet. Derudover har jeg afholdt mange kurser for diverse faggrupper og interesseorganisationer indenfor autisme og ADHD-området.

Jeg tilbyder:

  • Pædagogiske støttesamtaler med børn, unge og voksne med autisme/ADHD, kognitive handicap samt tilstødende tilstande.
  • Selvindsigtsforløb i samarbejde med unge og voksne med autisme/ADHD, kognitive handicap samt tilstødende tilstande.
  • Gruppeforløb for piger og kvinder med autisme/ADHD, kognitive handicap samt tilstødende tilstande
  • Støtte/mentor opgaver
  • Rådgivning til forældre og familienetværk
  • Rådgivning, undervisning og supervision til institutioner med børn/unge/voksne med særlige behov
  • VISO – specialistydelser (specialistrådgivning for Socialstyrelsen)