Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Amalie Wærum Hauge Bengtsson

Psykolog

Amalie Wærum Hauge Bengtsson

Om mig

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych) fra Aalborg Universitet august 2023 og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg har været tilknyttet PsykologCentret siden slut april 2024. I PsykologCentret beskæftiger jeg mig primært med samtaleterapi og udredning med afsæt i KRAP – en kognitiv, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang.

Som KRAP-psykolog er jeg særligt optaget af, at mine klienter oplever at føle sig anerkendt og i deres tanker, følelser og oplevelser. Med afsæt i KRAP tilbyder jeg en struktureret psykologisk tilgang, hvor den enkelte støttes gennem konkrete redskaber til at håndtere livets udfordringer samtidig med, at den enkelte støttes i at opdage og sætte større fokus på de positive aspekter af sit livet. Med afsæt i KRAP mener jeg, at udviklingsperspektivet altid er en tilgængelig mulighed – vi kan altid skabe en ændring, der gør en forskel.

Som en del af mit arbejde i PsykologCentret er jeg også tilknyttet Ungerådgivningen i Skive kommune, hvor jeg arbejder med unge mellem 15 og 30 år. Her tilbyder jeg rådgivning og vejledning til at håndtere de udfordringer, som de oplever i deres liv.

Inden min ansættelse i PsykologCentret var jeg ansat som psykolog i Familierådgivningen i Ringkøbing-Skjern kommune. Her havde jeg samtaler med børn, unge og forældre med forskellige problemstillinger. Herigennem har jeg især oparbejdet kompetencer indenfor traumebehandling, kognitivadfærdsterapi og mentaliseringsbaseret terapi. Med afsæt i disse kompetencer møder jeg altid mennesker med åbenhed, nysgerrig og anerkendelse.

Før påbegyndelsen af mit psykologstudie arbejdede jeg 3 år i Forsvaret, herunder 2,5 som fastansat i Flyvevåbenet. Jeg har deltaget i kortere og længere internationale opgaver og udsendelser. Jeg er gennem dette arbejde blevet rustet til det tværfaglige samarbejde og kommunikation på tværs af mange forskellige fagområder og kulturer.

Jeg tilbyder

  • Samtaleterapi til børn, unge og voksne med afsæt i en kognitiv, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang (KRAP)
  • Udredning