Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:30

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Marie Landbo Ryltoft

Psykolog

Marie Landbo Ryltoft

Om mig

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych) i 2019 fra Aarhus Universitet og medlem af Dansk Psykologforening.
Inden jeg blev tilknyttet PsykologCenteret, har jeg arbejdet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Derudover har jeg erfaring med terapeutisk behandling af børn og unge gennem min tid på Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU). Her har jeg primært arbejdet med angst- og skolefraværsproblematikker. Jeg har desuden praktisk erfaring med børn og unge gennem ungdomsjobs som pædagogmedhjælper, lærervikar, mentor og instruktør.

Jeg arbejder ud fra KRAP, som er en kognitiv, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Jeg lægger særlig vægt på, at der tages udgangspunkt i den enkelte klients oplevelse, og vi sammen arbejder ud fra det, som er meningsfuldt for klienten. Med afsæt i, at alle mennesker har ressourcer og potentialer, samt gør deres bedste i en given situation, forsøger jeg i terapien at skabe et trygt rum, hvor der er mulighed for at arbejde med sig selv gennem konkrete redskaber. Det er min erfaring, at redskaber kan hjælpe til bedre at kunne forstå samt udfordre sine tanker, følelser og handlinger kan bidrage til en positiv psykologisk udvikling.

Jeg tilbyder:

  • Samtaleterapi på et kognitiv grundlag (KRAP).
  • Samtaler med unge, voksne og ældre.
  • Rådgivning til forældre