KRAP logo

86 60 11 71

Kurv
Menu
Kurser
Søg
Kontakt
Kurv

Mads Bo Sørensen

Pædagogisk konsulent og VISO specialist

Om mig

Jeg er uddannet i ungdomspædagogik fra Ballerup seminariet i 2006.
I størstedelen af mit arbejdsliv har jeg bevæget mig inden for det pædagogiske felt. Mit første pædagogiske arbejde var i en børnehave i 1990.
Jeg har siden 2007 arbejdet inden for specialområdet, hvoraf de seneste 10 år har været som leder i det private, såvel som på det kommunale område.

Mine erfaring inden for specialområdet spænder bredt. Jeg har været omkring forskellige målgrupper og tilbudstyper inden for børne, unge, voksne og ældreområdet. Her kan nævnes skole/dagbehandling, STU, botilbud, bofællesskab, samvær og aktivitetstilbud m.m.
Jeg har igennem tiden særligt opnået indsigt og kompetence omkring autisme, socio-emtionelle vanskeligheder/ADHD og psykiatriske følgetilstande.
Jeg er pædagogisk og metodisk velfunderet, hvor jeg med KRAP som afsæt arbejder anerkendende, nysgerigt undersøgende og resursefokuseret, med henblik på at afdække og frisætte potentialer mod øget mestring, udvikling og læring.

Jeg er derudover efteruddannet i systemisk narrativ ledelse og har gennemgået forskellige opkvalificerende kurser inden for specialpædagogik, diagnoseforståelse og ledelse.

Jeg tilbyder:

 • Supervision til enkeltpersoner og grupper
 • Coaching og sparring til ledere
 • Teamudvikling
 • Samtaleforløb med børn, unge og voksne med ASF, ADHD, samt andre psykiske lidelser
 • Pædagogiske udredninger og afdækninger, herunder VISO-sager
 • Social- og affektiv færdighedstræning
 • Rådgivning til institutioner med børn/unge med særlige behov
 • Rådgivning og støtte i arbejdet med struktur og systematik
 • Støtte/mentor opgaver
 • Undervisning i KRAP metoden
 • Undervisning omkring autisme
 • Temadage