Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Gitte Bach Dombernowsky

Aut. Psykolog og VISO-specialist

Gitte Bach Dombernowsky

Om mig

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) i 2004 fra Aarhus Universitet, autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening.

Min efteruddannelse på ledelsesområdet, er som master i offentlig ledelse fra Syddansk Universitet (MPM), og som konsulent er jeg efteruddannet af Willert, Strøier og Bryld i ”Design og Drive” på et eksistentielt og systemisk grundlag. Det har givet mig et bredt repertoire af metoder og tilgange til at understøtte lærings, udviklings- og forandringsprocesser i organisationer og teams. Samt en gennemgribende forståelse for de logikker – og indimellem modsatrettede hensyn og interesser, som ledere og medarbejdere navigerer i, i offentlige og private organisationer.

Jeg har et bredt erfaringsgrundlag som leder på familiebehandlingsområdet gennem 10 år, i en stor og i mindre kommuner, både med forebyggende indsatser og som forstander på en døgninstitution for anbragte børn og unge. Desuden har jeg som PPR-psykolog samarbejdet med skoler og daginstitutioner, børn og deres forældre om at skabe de bedste rammer og betingelser for individuelle udviklingsprocesser og lærende fællesskaber.

Indtil jeg blev tilknyttet PsykologCentret har jeg også arbejdet med behandling af unge fra egen selvstændig psykologpraksis og praktiseret individuel og gruppeterapi i TUBA med speciale i at være barn af alkohol- og stofmisbrugere.

Jeg er generelt optaget af at skabe sammenhæng og nytteværdi, mellem organisatoriske strategier, målsætninger og den daglige praksis. Og jeg oplever min praksiserfaring som leder og som konsulent gør mig i stand til at understøtte praksisudøvere i at skabe mening og retning, så samarbejdet på tværs af afdelinger og sektorer fungerer helhedsorienteret.

Jeg baserer min tilgang på KRAP’s menneskesyn, fordi jeg erfarer, at de grundlæggende værdier, og systematikken i de grundige analyser, giver mennesker og organisationer en nyttig og meningsfuld platform at udvikle sig ud fra.

Jeg tilbyder:

  • Pædagogisk-psykologisk udredning og rådgivning, herunder VISO sager
  • Ledersupervision med afsæt i KRAP (KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Supervision for medarbejdere og ledere med afsæt i KRAP
  • Undervisning i KRAP for ledere og medarbejdere
  • Rådgivning i forbindelse med implementering af KRAP
  • Konsulentopgaver
  • Samtaleterapi til børn, unge og voksne med KRAP som grundlag