Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:00

Psykologcentret KRAP

86 60 11 71

Kurv

Menu

Kurser

Søg

Kontakt

Kurv

Frederikke Feld-Bonde

Psykolog

Federikke Feld Bonde

Om mig

Jeg er uddannet psykolog (cand. psych) fra Syddansk Universitet i Odense i 2022, og jeg er medlem af Dansk psykologforening.

Inden min ansættelse i PsykologCentret har jeg arbejdet med almen- og specialpædagogiske arbejdsopgaver, herunder testning og sparring, i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) på skoleområdet. Dette med udgangspunkt i grundforståelsen, at børn og unge gør det godt, hvis de kan. Jeg har derudover været tilknyttet Center for Seksuelt Misbrugte (CSM SYD) som rådgiver, hvorigennem jeg har fået terapeutisk erfaring med unge og voksne.

Jeg tager afsæt i KRAP, som er en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang til terapi. I naturlig forlængelse heraf, anser jeg det som essentielt at skabe et tillidsfuldt samtalerum, hvori nysgerrighed på og anerkendelse af klientens oplevelser gives plads. Samtalerne tager udgangspunktet i dét, der opleves som meningsfuldt for klienten, dette for at vi sammen kan bane vejen for en bedre forståelse for klientens tanker, følelser og handlinger og derigennem fordre udvikling.

Jeg tilbyder:

  • Samtaler med udgangspunkt i KRAP
  • Samtaler med børn/unge og voksne